alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";

Zdravje v vrtcu v šolskem letu 2020/2021

Program promovira zdravje ter usmerja izvajanje aktivnosti za ohranjanje in krepitev zdravja  v vrtčevskem okolju in izven tega. V okviru programa so organizirana tudi izobraževanja za vzgojitelje, ki nudijo strokovno podprte vsebine povezane z zdravjem. Izpostavljeni...

Čakalni seznam za šolsko leto 2021/22

Veljavnost čakalnega seznama od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022 Redni vpis – čakalni seznam – 2. starostno obdobje: ZAPOREDNA ŠTEVILKAŠIFRA OTROKAŠTEVILO TOČK 339361 307054 347450 Naknadni vpis – čakalni seznam – 2. starostno obdobje: ZAPOREDNA...

Obveznost cepljenja pred vstopom v vrtec

V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (51.a člen) je navedeno, da se vključitev necepljenega otroka v javni vrtec zavrne, če iz potrdila pediatra o zdravstvenem stanju otroka izhaja, da ta ni bil cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam,...

Izterjava neplačanih oskrbnin – obvestilo za starše

Spoštovani starši, na zadnji seji Sveta staršev Vrtca Radovljica, ki je bila 01. 02. 2018, so bili predstavniki sveta staršev seznanjeni, da se je v zadnjem času zelo povečal znesek neplačanih oskrbnin s strani staršev. Vrtec je do sedaj starše opominjal z vsaj s...