alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";

Uvodni sestanki za starše

Spoštovani starši! Veseli nas, da ste se odločili vašega otroka vpisati v naš vrtec, kjer vas pričakujemo 01. 09. 2022. Da bo obiskovanje  vrtca za vašega otroka čim bolj prijetno, vas vabimo na uvodni sestanek. Na njem vas bomo seznanili z osnovnimi...

ČAKALNI SEZNAM ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023

Veljavnost čakalnega seznama od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 Redni vpis – čakalni seznam – 2. starostno obdobje: ZAPOREDNA ŠTEVILKAŠIFRA OTROKAŠTEVILO TOČK 406514 402510 Naknadni vpis – čakalni seznam – 2. starostno obdobje: ZAPOREDNA ŠTEVILKAŠIFRA...

Obveznost cepljenja pred vstopom v vrtec

V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (51.a člen) je navedeno, da se vključitev necepljenega otroka v javni vrtec zavrne, če iz potrdila pediatra o zdravstvenem stanju otroka izhaja, da ta ni bil cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam,...

Izterjava neplačanih oskrbnin – obvestilo za starše

Spoštovani starši, na zadnji seji Sveta staršev Vrtca Radovljica, ki je bila 01. 02. 2018, so bili predstavniki sveta staršev seznanjeni, da se je v zadnjem času zelo povečal znesek neplačanih oskrbnin s strani staršev. Vrtec je do sedaj starše opominjal z vsaj s...