alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";

Dodatna strokovna pomoč

Če ste starši mnenja, da bi bilo otroku potrebno zagotoviti dodatno strokovno pomoč, se obrnite na svetovalno delavko na telefonsko številko 04 532 57 35. Dodatno strokovno pomoč lahko za posameznega otroka v vrtcu pridobimo, če starši sprožite postopek usmerjanja otroka s posebnimi potrebami. Pravica do 3 ur pomoči je opredeljena v odločbi, ki jo izda Zavod RS za šolstvo.

pic 217 smallV program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo se lahko usmerijo:

Dodatno strokovno pomoč za tiste otroke, ki so vključeni v redne oddelke vrtca, izvaja mobilna specialno pedagoška služba.

Zahtevo za začetek postopka usmerjanja starši vložite na predpisanem obrazcu, ki ga dobite pri svetovalni delavki; lahko ga natisnete tudi s klikom na Zahteva za začetek postopka usmerjanja.