alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";
Skoči na glavno vsebino

Integracija otrok s posebnimi potrebami

Otroci s posebnimi potrebami so otroci z razvojnimi zaostanki, primanjkljaji, ovirami oz. motnjami na telesnem, spoznavnem, zaznavnem, socialno-čustvenem, sporazumevalnem področju ter dolgotrajnimi boleznimi. 

Otroci s posebnimi potrebami ali rizičnimi dejavniki, so v Vrtec Radovljica vključeni skladno z zakonodajo (Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Ur. l. RS, št. 58/2011 s spremembami, ter od 1. 1. 2019 dalje Zakonom o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami, Ur. l. RS, št. 41/2017) v:

  • program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo;
  • v redne oddelke vrtca, pri čemer se jim prilagodi izvajanje programa in nudijo ure dodatne strokovne pomoči s strani različnih izvajalcev (specialnega in rehabilitacijskega pedagoga, logopeda, surdopedagoga, tiflopedagoga, …);

Otrok se vključi v navedeni program skladno z individualnim načrtom pomoči družini oz. zapisnikom multidisciplinarnega tima centra zgodnje obravnave po Zakonu o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (od 1. 1. 2019 dalje).

Dodatno strokovno pomoč za tiste otroke, ki so vključeni v redne oddelke vrtca, izvaja mobilna služba.

Glede dodatne strokovne pomoči se lahko obrnete na svetovalno delavko vrtca.

Dostopnost