alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";

Načrt dela Sklada Vrtca Radovljica

Načrt dela sklada 19-20  je bil sprejet in potrjen na 2. seji upravnega odbora sklada vrtca. Načrt dela in porabe sredstev je bil pripravljen v sodelovanju s strokovnimi delavkami vrtca.