alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";
Skoči na glavno vsebino

Dejavnosti

Vse dejavnosti načrtujemo in izvajamo strokovni delavci vrtca vključno z ravnateljem, pomočnikom ravnatelja in svetovalno službo. Pri tem izhajamo iz kurikuluma in različnih pedagoških konceptov in programov, ki jih vključujemo v letni delovni načrt.

USTALJENE DEJAVNOSTI V PROGRAMUbuca

• Praznovanje rojstnih dni otrok,

• jesenski piknik (obisk tetke Jeseni, ples z bučami, ustvarjalne igre, …),snezinka

• pravljični december (ogled lutkovne predstave, obisk dedka Mraza, delavnice, srečanja s starši, …),

• pustovanje (izdelovanje mask, pustno rajanje, pustni sprevod, …),maska

• teden kulture ( obisk Prešernove hiše, kulturni programi po vrtcih, …),

• Valentinovo, Gregorjevo (spuščanje barčic, …),

• spomladanska srečanja staršev in otrok,

• pestri zaključki šolskega leta (izleti, pikniki, nastopi otrok, skupna druženja, …),

• dan odprtih vrat.

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI

Slika 3To so dejavnosti, ki jih vrtec izvaja občasno, daljši ali krajši čas. Izvajajo se v okviru posameznega dne otrokovega bivanja v vrtcu in sicer v obliki delavnic v prostorih vrtca (plesne, likovne, dramske, glasbene…). Izvajajo se izven stavbe in igrišča vrtca (obiski predstav, knjižnic, muzejev, prireditev…).

V posameznih oddelkih strokovne delavke izvajajo Portfolio otrok v vrtcu in osebne mape otrok z utrinki iz življenja v vrtcu.

Sodelujemo na različnih likovnih natečajih in spremljamo ponudbe različnih projektov, v katere se po dogovorih in interesih vključujemo.

 

Izvajamo programe:vesela sola

CICI VESELA ŠOLA – preko celega šolskega leta v posameznih oddelkih,

VESELI BRALČEK – preko celega šolskega leta v posameznih oddelkih,bralna znacka

ZLATI SONČEK – preko celega šolskega leta v posameznih oddelkih (športni program),

ZDRAVI ZOBJE – preko celega šolskega leta za vse otroke,

ZDRAVA PREHRANA – KOZAREC VODE PROSIM – preko celega šolskega leta za vse otroke,

Z NAHRBTNIKOM V KNJIŽNICO – preko celega šolskega leta v posameznih oddelkih,zlati sonček

CICIBAN V PROMETU – preko celega šolskega leta v posameznih oddelkih.

CELOLETNI PROJEKTI, PODPROJEKTI

Projekt:
UČIMO SE ŽIVETI V POVEZAVI Z VREDNOTAMI S POUDARKOM NA RAZVOJU SAMOSTOJNOSTI

Podprojekti:
Z GIBANJEM DO ZDRAVJA,
EKOLOGIJA V VRTCU,
BONTON V VRTCU

DODATNE DEJAVNOSTI

Dodatna dejavnost časovno ne sme posegati v program vrtca in se lahko izvaja šele takrat, ko se izpraznijo posamezni prostori v vrtcu.
Otroci, za katere so se starši odločili, da obiskujejo dodatne dejavnosti, se ne morejo vračati v oddelek, ampak jih pridejo starši iskat po dodatni dejavnosti. Upoštevamo želje staršev, možnosti in specifičnosti različnih okolij, v katerih so naše enote.

Dostopnost