alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";
Skoči na glavno vsebino

Sodelovanje s starši

Za uspešno vzgojo je pomembno, da se vzgojna funkcija družine in vrtca čim bolj prepletata in povezujeta. Povezovanje in sodelovanje s starši je zelo pomembno.

Vrtec spoštuje kulturo, identiteto, jezik, svetovni nadzor, vrednote, prepričanja, navade in običaje družine otroka, starši pa morajo upoštevati meje svojega soodločanja, ki ne smejo posegati v strokovnost vrtca.images

Pokličite nas, če otroka ne bo v vrtec. Sporočite nam  spremembo naslova, telefonske številke, ali če boste prišli otroka iskat kasneje, kot običajno, ali ga bo prišel iskat kdo drug (babica, dedek, teta, …).  Vprašajte, kar vas zanima.

Lahko nam telefonirate od 7.30 ure do 8. ure zjutraj ali po 12. uri, ker smo sicer na sprehodu ali se ravno najlepše igramo, kaj delamo in ustvarjamo, pojemo, raziskujemo in proučujemo … Veseli bomo tudi vašega osebnega obiska v vrtcu.

V vrtcu imamo vrata vselej odprta in si želimo vašega sodelovanja, zato vas vabimo, da:

  • images1sodelujete z vzgojiteljico vašega otroka, izmenjujete informacije ob vsakodnevnih kratkih stikih ob prihodu otroka v vrtec in odhodu otroka domov,
  • seznanjate se z vzgojnim delom preko zloženk, plakatov, obvestil,
  • sodelujete v svetu staršev, v svetu zavoda,
  • udeležujete  se roditeljskih sestankov in govorilnih ur,
  • vključite se  v vzgojne dejavnosti,
  • sodelujete pri organizaciji in izvedbi skupnih projektov, praznovanj, akcij, …
Dostopnost