alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";
Skoči na glavno vsebino

Načela, vrste dejavnosti

trma1Svetovalna služba v vrtcu želi omogočiti in podpreti optimalni razvoj vsakega otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno ali duševno konstitucijo.

Svetovalno delo z otroki zajema:

  • pomoč otrokom v podporo in spodbudo za njihov najboljši možen razvoj;
  • pomoč otrokom z razvojnimi težavami;
  • pomoč otrokom s posebnimi potrebami;
  • pomoč otrokom s težavami, ki izvirajo iz socialnega okolja.

Pri svojem delu svetovalna delavka sodeluje:

  • z vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic,
  • z vodstvom vrtca,
  • s starši.

Če je potrebno, v soglasju s starši, pri svojem delu sodelujemo tudi z zunanjimi institucijami.
Svetovalni odnos je strokovni odnos, ki temelji na dogovoru z vsakim posameznim udeležencem.

Dostopnost