alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";

Spoštovani starši!

Po odloku vlade RS vrtci odpiramo svoja vrata. Od torka, 26. 1. 2021, bodo odprte vse enote in oddelki Vrtca Radovljica.

Po navodilih MIZŠ bodo skupine otrok oblikovane v »mehurčku«, kar pomeni, da se otroci med seboj ne bodo združevali in mešali. Našim strokovnim delavkam ste podali informacijo o tem ali bo otrok od torka, 26. 1. 2021 vključen v vrtec in časovni okvir otrokovega bivanja. Na podlagi tega smo oblikovali poslovni čas oddelka. Naprošamo vas, da poskusite narediti kar največ, da bo otrok prisoten v vrtcu le v času, ko je to nujno potrebno in nam pomagate, da bo naše vzgojno delo lažje potekalo.

V vzgojno-izobraževalnem procesu lahko sodelujejo le ZDRAVI otroci in zaposleni, zato lahko v vrtec pripeljete le zdravega otroka:

  • ki nima kateregakoli od naslednjih simptomov/znakov: povišana telesna temperatura, kašelj, glavobol, slabo počutje, boleče žrelo, nahod, težko dihanje (občutek pomanjkanja zraka), driska oz. je bil v tem obdobju zdrav;
  • ki v zadnjih 14 dneh ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2.
  • ki mu ni bila odrejena karantena.
  • če vam v zadnjih 14 dneh zdravnik oz. epidemiološka služba ni priporočila oz. niste dobili priporočila za samoizolacijo.
  • Ob prihodu v vrtec strokovnemu delavcu oddate izjavo staršev pred vstopom otroka v vrtec po odsotnosti zaradi počitnic ali bolezni oziroma pred uvajanjem v vrtec.

Od torka, 26. 1. 2021, dalje bo omogočeno uvajanje novo sprejetih otrok v matičnih enotah in pri matičnih vzgojiteljicah otrok. Starši boste vse informacije prejeli od vzgojiteljic, ki vas bodo pravočasno in podrobno informirale o protokolu uvajanja.

S strani Ministrstva za zdravje smo prejeli Odredbo o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2. Za strokovne delavce v našem zavodu bo organizirano testiranje v ponedeljek, 25. 1. 2021, v skladu s časovnim razporedom ZD Radovljica in se bo nato izvajalo tedensko.

V času nujnega varstva se je izkazalo, da skupaj z vami zmoremo veliko in verjamemo, da nam bo tudi sedaj, ko se z velikim pričakovanjem vračamo nazaj, uspelo. 

Potrudili se bomo, za izvedbo kvalitetne predšolske vzgoje, kljub vsem omejitvam.

Hvala vsem, ki strpno sprejemate in uresničujete  vsa pravila za varno delovanje vrtca in ves čas skrbite za ohranjanje zdravja otrok, staršev in tudi naših zaposlenih.

Zahvaljujem se vam za vaše sodelovanje, podporo in pomoč.

Vse dobro vam želimo in vas lepo pozdravljamo,

 

Vodstvo vrtca Radovljica