alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";
Skoči na glavno vsebino

Spoštovani,

v prejšnjem tednu smo bili v Vrtcu Radovljica obveščeni, da smo sodelovali z dobaviteljem Kmetijska zadruga Cerklje, pri katerem je bila v korenju ugotovljena presežena vrednost kadmija. Starši so bili o dogodku seznanjeni preko aplikacije eAsistent v torek, 31. oktobra 2023, vsa nadaljnja komunikacija je potekala preko te aplikacije. Tukaj podajamo povzetek dogajanja in odgovore na vprašanja staršev.

Ugotovili smo, da je bilo sporno korenje dobavljeno 26. septembra 2023 v vse štiri kuhinje vrtca. Ker smo bili o neustreznosti korenja obveščeni šele konec oktobra, smo ugotovili, da je bilo približno 40 kg korenja že zaužitega. Pregledali smo tudi zaloge korenja in druge zelenjave, dobavljene s strani KZ Cerklje, jih odstranili in vrnili dobavitelju. Do nadaljnjega pri navedenem dobavitelju ne bomo naročali nobene zelenjave. V primeru odpoklica živil na trgu v vrtcu ravnamo v skladu s HACCP sistemom in navodilom o odpoklicu živil.

V zvezi z dogodkom smo se takoj obrnili na NIJZ in Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. NIJZ je podal naslednje pojasnilo, ki je bilo posredovano staršem.

Spoštovani,

razumemo vašo zaskrbljenost ter zaskrbljenost staršev otrok Vrtca Radovljica in se zahvaljujemo za vaša vprašanja. Korenje, ki ste ga prejeli v vrtcu, je bilo onesnaženo s kadmijem. Kadmij je strupeni element, ki se mu v prehrani ne moremo popolnoma izogniti, vemo pa, da dolgotrajna (celoživljenjska) izpostavljenost višjim koncentracijam lahko vodi v tveganje za zdravje ljudi. Dobro že poznamo njegovo pojavljanje, zato z različnimi ukrepi zmanjšujemo njegovo prisotnost v naši prehrani, med drugim tudi z mejnimi vrednostmi, ki so bile presežene v obravnavanem korenju. Še posebej želimo zmanjševati vnos kadmija pri otrocih, saj mu bodo izpostavljeni še celo življenje.

V primeru, da bi bili otroci korenju s tako ravnjo onesnaženosti morebitno izpostavljeni dlje časa, bi lahko presegali še sprejemljivi (varni) tedenski vnos za kadmij. Onesnaženo korenje, ki ste ga prejeli v vrtcu, je bilo zato z namenom preprečevanja nadaljnje izpostavljenosti in zaščite zdravja ljudi umaknjeno in o tem ste bili obveščeni prejemniki, kot tudi potrošniki. 

Ni pa verjetno, da bi enkratno oziroma kratkotrajno uživanje tega korenja predstavljalo tveganje za zdravje vaših otrok. Želimo si, da bi to pojasnilo zmanjšalo vašo zaskrbljenost.

Z lepimi pozdravi,

Urška Blaznik 

Več informacij o kadmiju in ukrepih je dostopnih na spletni strani NIJZ https://nijz.si/moje-okolje/varnost-zivil/kadmij-v-zivilih/.

Vrednost kadmija v našem korenju je znašala 0,19 mg/kg, mejna vrednost znaša 0,10 mg/kg.

KZ Cerklje je vrtcu dobavljala zelenjavo različnih pridelovalcev. Onesnaženo korenje je pridelalo Kveder Zelenjadarstvo, Mirjana Kveder, s. p. Vrtec je od omenjene pridelovalke dobival samo korenje, ne pa tudi druge zelenjave.

Vzorčenje je bilo izvedeno v okviru monitoringa, torej naključnega preverjanja skladnosti živil v prometu, ki ga je izvedel Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Vzorec je bil odvzet 3. oktobra 2023 v Vrtnarstvu Čebron, Irena Benko s. p., rezultati analize pa objavljeni 27. oktobra 2023. Laboratorij pojasnjuje, da je bilo v mesecu oktobru odvzeto večje število vzorcev v okviru poostrenega nadzora predvsem na uvozu, in da je laboratorij izvedel analizo v predvidenem 20 dnevnem časovnem obdobju.

V vrtcu otroci uživajo korenje enkrat do dvakrat tedensko. V zadnjem tednu septembra in prvem tednu oktobra je bilo korenje na jedilniku kot solata (zelena solata s korenčkom), korenčkov pire krompir in otroška juha z zdrobom in korenčkom. V vrtcu ne moremo preveriti, koliko korenja je v tem času zaužil posamezni otrok.

V Vrtcu Radovljica obžalujemo nastalo situacijo, saj se zelo trudimo, da bi naši otroci uživali zdravo hrano. V ta namen zagotavljamo raznovrstno hrano in sodelujemo tudi z lokalnimi dobavitelji ter  vključujemo ekološke izdelke. V vrtcu se bomo še naprej trudili delovati v dobro naših otrok in bomo za to naredili vse, kar je v naši moči.

 Anja Ussai, ravnateljica

 

 

      

Dostopnost