alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";
04/53 25 720, fax: 04/53 25 730 uprava@vrtec-radovljica.si

V A B I L O

Otroke in starše, cele družine, stare starše, prijatelje otrok …

… vseh enot Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica … prisrčno vabimo

na 3. zaključno druženje s športnim programom,

z »mini olimpijado« za otroke, ki gredo jeseni v šolo,

z naslovom »Gibajmo se skupaj, ki bo

2. junija 2017, od 17. do 19.30 ure, v športnem parku v Radovljici.

Vabilo in napotki za starše se nahajajo na spletni povezavi: vabilo