alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";

Vrste programov

Dnevni program
Slika 7
• prvo starostno obdobje: od 1. do 3. leta starosti
• drugo starostno obdobje: od 3. do 6. leta starosti
• starostno kombinirani oddelek: od 2. do 4. leta starosti

Programi za otroke s posebnimi potrebami