alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";
Skoči na glavno vsebino

Delovanje Sklada Vrtca Radovljica

V Vrtcu Radovljica deluje Sklad Vrtca Radovljica, katerega dejavnost je pridobivanje sredstev iz donacij, prostovoljnih prispevkov staršev, občanov, zapuščin, prodaje otroških izdelkov, zbiranjem starega papirja, kartuš, drugih virov in po novem, tudi z namenitvijo dela dohodnine posameznega rezidenta do največ 0,3 %. Naslov in sedež sklada je: Vrtec Radovljica, Sklad Vrtca Radovljica, Kranjska cesta 13, 4240 RADOVLJICA.

Namen sklada je financiranje dejavnosti in potreb, ki niso sestavina rednega vzgojnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, didaktičnih pripomočkov in igral, za zviševanje standarda vzgojnega dela v vrtcu in bolj kvalitetno in varno bivanje otrok v vrtcu.

Sklad upravlja upravni odbor, ki ga imenuje Svet staršev Vrtca Radovljica. V upravnem odboru so tri predstavnice staršev: Tanja Jeram – vrtec Radovljica, Barbara Vehovec – vrtec Lesce in Ula Štibelj – vrtec Posavec, in štiri predstavnice vrtca:  Maruša in Praprotnik, Tjaša Torkar, Edita Turk, Ariana Stojnšek Pašić. Predsednica upravnega odbora je  Maruša Praprotnik, njena namestnica pa Ula Štibelj.

Vabimo vas, da po svojih zmožnostih namenite sredstva za namen Sklada Vrtca Radovljica; sredstva lahko nakažete na številko podračuna Vrtca Radovljica pri Upravi RS za javna plačila: koda namena ADCS, namen: DONACIJA, bic banke: BSLJSI2X, iban: SI56 01302 6030640 961, referenca: SI99 29200, ime in naslov: VRTEC RADOVLJICA, Kranjska cesta 13, 4240 RADOVLJICA. Na spletni povezavi je že izpisana Položnica – donacija.

Za vse informacije smo vam na razpolago na telefon: 04/53-25-720 ali na elektronski naslov: sklad@vrtec-radovljica.si.

O namenu porabe doniranih sredstev bodo donatorji obveščeni najmanj enkrat letno.

Sklep o ustanovitvi Sklada Vrtca Radovljica

Pravila Sklada Vrtca Radovljica

Dostopnost