alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";
Skoči na glavno vsebino

Cilji programov

Slika 18Nuditi kvalitetno varstvo in vzgojo predšolskih otrok.

Zagotoviti optimalen razvoj otrok na vseh področjih otrokove osebnosti (gibalnem, čustvenem, socialnem, spoznavnem).

Poudarek na igri in povezovanju igre z vsemi področji Kurikuluma (narava, gibanje, družba, jezik, matematika, umetnost), ob iskanju pestre in raznovrstne ponudbe, novih rešitev in ob upoštevanju novih teoretskih dognanj.

Dvig kakovosti medosebnih interakcij med zaposlenimi, med zaposlenimi-starši-otroci, med otroci, na temeljih razumevanja, sprejemanja in sodelovanja.

Povečanje vloge evalvacije (kritičnega vrednotenja) pri načrtovanju dela in življenja v vrtcu med vsemi udeleženci vzgojno izobraževalnega procesa.

Poudarek na medgeneracijskem sodelovanju, sodelovanju z okoljem in oživljanju kulturne dediščine ob spoznavanju, da se ljudje, okolje, družba in kultura v času spreminjajo.

Dostopnost