alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";

 

Število prostih mest za šolsko leto 2021/2022 (na dan 16. 12. 2021)

 

BEGUNJE

 

STAR. OBDOBJE

ŠTEVILO PROSTIH MEST

ČAKALNA DOBA

1 – 2

0

več kot 6 mesecev

2 – 4

0

več kot 6 mesecev

3 – 5

1

Ni čakalne dobe

5 – 6

2

Ni čakalne dobe

SKUPAJ

3

 

 

 

 

 

BREZJE

 

STAR. OBDOBJE

ŠTEVILO PROSTIH MEST

ČAKALNA DOBA

1 – 3

0

več kot 6 mesecev

2 – 4

1

Ni čakalne dobe

4 – 6

0

Več kot 6 mesecev

SKUPAJ

1

 

 

 

 

 

KAMNA GORICA

 

STAR. OBDOBJE

ŠTEVILO PROSTIH MEST

ČAKALNA DOBA

1 – 3

0

Več kot 6 mesecev

3 – 6

0

Več kot 6 mesecev

SKUPAJ

0

 

 

 

 

 

KROPA

 

STAR. OBDOBJE

ŠTEVILO PROSTIH MEST

ČAKALNA DOBA

1 – 3

0

Več kot 6 mesecev

3 – 5

2

Ni čakalne dobe

5 – 6

1

Ni čakalne dobe

SKUPAJ

3

 

 

 

 

 

LESCE

 

STAR. OBDOBJE

ŠTEVILO PROSTIH MEST

ČAKALNA DOBA

1 – 2

0

več kot 6 mesecev

2 – 3

0

Več kot 6 mesecev

3 – 4

1

Ni čakalne dobe

4 – 5

3

Ni čakalne dobe

5 – 6

8

Ni čakalne dobe

SKUPAJ

12

 

 

 

 

 

POSAVEC

 

STAR. OBDOBJE

ŠTEVILO PROSTIH MEST

ČAKALNA DOBA

1 – 2

0

več kot 6 mesecev

2 – 3

0

več kot 6 mesecev

2 – 4

0

Več kot 6 mesecev

3 – 5

0

Več kot 6 mesecev

5 – 6

1

Ni čakalne dobe

SKUPAJ

1

 

 

 

 

 

RADOVLJICA

 

STAR. OBDOBJE

ŠTEVILO PROSTIH MEST

ČAKALNA DOBA

1 – 2

0

več kot 6 mesecev

2 – 3

0

več kot 6 mesecev

2 – 4

7

Ni čakalne dobe

3 – 5

1

Ni čakalne dobe

4 – 5

5

Ni čakalne dobe

5 – 6

0

Več kot 6 mesecev

SKUPAJ

13

 

 

ČEBELICA

 

STAR. OBDOBJE

ŠTEVILO PROSTIH MEST

ČAKALNA DOBA

1 – 2

0

Več kot 6 mesecev

2 – 3

2

Ni čakalne dobe

SKUPAJ

2

 

* samo II. starostno obdobje