alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";

Število prostih mest za šolsko leto 2020/2021 (na dan 1. 9. 2020)

BEGUNJE
STAR. OBDOBJE ŠTEVILO PROSTIH MEST ČAKALNA DOBA
2 – 3 0 več kot 6 mesecev
2 – 4 0 več kot 6 mesecev
3 – 5 0 več kot 6 mesecev
4 – 5 0 več kot 6 mesecev
5 – 6 1 Ni čakalne dobe
SKUPAJ 1  
BREZJE
STAR. OBDOBJE ŠTEVILO PROSTIH MEST ČAKALNA DOBA
1 – 3 3 Ni čakalne dobe
2 – 4 0 Več kot 6 mesecev
4 – 6 0 več kot 6 mesecev
SKUPAJ 3
KAMNA GORICA
STAR. OBDOBJE ŠTEVILO PROSTIH MEST ČAKALNA DOBA
1 – 3 4 Ni čakalne dobe
4 – 6 1 Ni čakalne dobe
SKUPAJ 5
KROPA
STAR. OBDOBJE ŠTEVILO PROSTIH MEST ČAKALNA DOBA
1 – 3 4 Ni čakalne dobe
3 – 4 2 Ni čakalne dobe
5 – 6 4 Ni čakalne dobe
SKUPAJ 10
LESCE
STAR. OBDOBJE ŠTEVILO PROSTIH MEST ČAKALNA DOBA
1 – 2 0 več kot 6 mesecev
2 – 3 0 Več kot 6 mesecev
3 – 4 0 Več kot 6 mesecev
4 – 5 7 Ni čakalne dobe
5 – 6 9 Ni čakalne dobe
SKUPAJ 16
POSAVEC
STAR. OBDOBJE ŠTEVILO PROSTIH MEST ČAKALNA DOBA
1 – 2 7 Ni čakalne dobe
2 – 3 0 več kot 6 mesecev
2 – 4 0 Več kot 6 mesecev
4 – 5 1 Ni čakalne dobe
5 – 6 3 Ni čakalne dobe
SKUPAJ 11
RADOVLJICA
STAR. OBDOBJE ŠTEVILO PROSTIH MEST ČAKALNA DOBA
1 – 2 0 več kot 6 mesecev
2 – 3 0 več kot 6 mesecev
2 – 4 0 več kot 6 mesecev
3 – 4 0 Več kot 6 mesecev
4 – 5 0 več kot 6 mesecev
5 – 6 1 Ni čakalne dobe
SKUPAJ 1
ČEBELICA
STAR. OBDOBJE ŠTEVILO PROSTIH MEST ČAKALNA DOBA
1 – 2 0 več kot 6 mesecev
2 – 3 0 več kot 6 mesecev
SKUPAJ 0