alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";

Število prostih mest za šolsko leto 2018/2019 (na dan 1. 7. 2019)

BEGUNJE
STAR. OBDOBJE ŠTEVILO PROSTIH MEST ČAKALNA DOBA
2 – 3 0 več kot 6 mesecev
2 – 3 0 več kot 6 mesecev
3 – 4 1 Ni čakalne dobe
4 – 5 6 Ni čakalne dobe
5 – 6 0 več kot 6 mesecev
SKUPAJ 7  
BREZJE
STAR. OBDOBJE ŠTEVILO PROSTIH MEST ČAKALNA DOBA
1 – 3 0 Več kot 6 mesecev
2 – 4 2 Ni čakalne dobe
4 – 6 0 Več kot 6 mesecev
SKUPAJ 2
KAMNA GORICA
STAR. OBDOBJE ŠTEVILO PROSTIH MEST ČAKALNA DOBA
1 – 3 0 ni čakalne dobe
4 – 6 2 Ni čakalne dobe
SKUPAJ 2
KROPA
STAR. OBDOBJE ŠTEVILO PROSTIH MEST ČAKALNA DOBA
1 – 3 0 Več kot 6 mesecev
4 – 5 3 Ni čakalne dobe
5 – 6 1 Ni čakalne dobe
SKUPAJ 4
LESCE
STAR. OBDOBJE ŠTEVILO PROSTIH MEST ČAKALNA DOBA
1 – 2 0 več kot 6 mesecev
2 – 3 0 več kot 6 mesecev
3 – 4 0 Več kot 6 mesecev
4 – 5 1 ni čakalne dobe
5 – 6 0 Ni čakalne dobe
SKUPAJ 1
POSAVEC
STAR. OBDOBJE ŠTEVILO PROSTIH MEST ČAKALNA DOBA
1 – 2 0 Več kot 6 mesecev
2 – 3 0 več kot 6 mesecev
3 – 4 2 ni čakalne dobe
4 – 5 3 ni čakalne dobe
5 – 6 4 Ni čakalne dobe
SKUPAJ 9
RADOVLJICA
STAR. OBDOBJE ŠTEVILO PROSTIH MEST ČAKALNA DOBA
1 – 2 0 več kot 6 mesecev
2 – 3 0 več kot 6 mesecev
3 – 4 0 Več kot 6 mesecev
3 – 5 0 Več kot 6 mesecev
4 – 5 2 Ni čakalne dobe
5 – 6 5 Ni čakalne dobe
SKUPAJ 7