alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";

Število prostih mest za šolsko leto 2019/2020 (na dan 1. 6. 2020)

  BEGUNJE  
STAR. OBDOBJE ŠTEVILO PROSTIH MEST ČAKALNA DOBA
1 – 2 0 več kot 6 mesecev
2 – 4 0 več kot 6 mesecev
3 – 4 0 več kot 6 mesecev
4 – 5 2 Ni čakalne dobe
5 – 6 8 Ni čakalne dobe
SKUPAJ 10  
     
  BREZJE  
STAR. OBDOBJE ŠTEVILO PROSTIH MEST ČAKALNA DOBA
1 – 3 0 Več kot 6 mesecev
2 – 4 0 več kot 6 mesecev
4 – 6 1 Ni čakalne dobe
SKUPAJ 1  
     
  KAMNA GORICA  
STAR. OBDOBJE ŠTEVILO PROSTIH MEST ČAKALNA DOBA
1 – 3 1 Ni čakalne dobe
4 – 6 4 Ni čakalne dobe
SKUPAJ 5  
     
  KROPA  
STAR. OBDOBJE ŠTEVILO PROSTIH MEST ČAKALNA DOBA
1 – 3 0 Več kot 6 mesecev
3 – 5 0 Več kot 6 mesecev
5 – 6 4 Ni čakalne dobe
SKUPAJ 4  
     
  LESCE  
STAR. OBDOBJE ŠTEVILO PROSTIH MEST ČAKALNA DOBA
1 – 2 0 več kot 6 mesecev
2 – 3 0 Več kot 6 mesecev
3 – 4 2 Ni čakalne dobe
4 – 5 2 Ni čakalne dobe
5 – 6 15 Ni čakalne dobe
SKUPAJ 19  
     
  POSAVEC  
STAR. OBDOBJE ŠTEVILO PROSTIH MEST ČAKALNA DOBA
1 – 2 0 Več kot 6 mesecev
2 – 3 0 več kot 6 mesecev
3 – 4 0 Več kot 6 mesecev
4 – 5 0 več kot 6 mesecev
5 – 6 5 Ni čakalne dobe
SKUPAJ 5  
     
  RADOVLJICA  
STAR. OBDOBJE ŠTEVILO PROSTIH MEST ČAKALNA DOBA
1 – 2 0 več kot 6 mesecev
2 – 3 0 več kot 6 mesecev
3 – 4 1 Več kot 6 mesecev
4 – 5 2 Ni čakalne dobe
4 – 6 2 Ni čakalne dobe
5 – 6 9 Ni čakalne dobe
SKUPAJ 14  
  ČEBELICA  
STAR. OBDOBJE ŠTEVILO PROSTIH MEST ČAKALNA DOBA
1 – 2 0 več kot 6 mesecev
1- 2 0 več kot 6 mesecev
SKUPAJ 0