alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";

Obrazec: rezervacija

VRTEC RADOVLJICA Kranjska cesta 13, 4240 RADOVLJICA tel.: 04/532-57-20 e-naslov: uprava@vrtec-radovljica.si, oskrbine@vrtec-radovljica.si ZAČASNA ODJAVNICA IZ VRTCA OD 30 DO 60 KOLEDARSKIH DNI (REZERVACIJA) Podpisani /a____________________________,...

Čakalni seznam za šolsko leto 2021/22

ČAKALNI SEZNAM ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 Veljavnost čakalnega seznama od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022 Redni vpis – čakalni seznam – 2. starostno obdobje: ZAPOREDNA ŠTEVILKAŠIFRA OTROKAŠTEVILO TOČK 1339361 2307054 3347450 4381110 Redni vpis – čakalni...

Obveznost cepljenja pred vstopom v vrtec

V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (51.a člen) je navedeno, da se vključitev necepljenega otroka v javni vrtec zavrne, če iz potrdila pediatra o zdravstvenem stanju otroka izhaja, da ta ni bil cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam,...

Logopedinja

Globalni cilj dela logopedinje je optimalni razvoj vsakega otroka, ki izraža težave na področju govora, jezika in komunikacije ter razvijanje otrokove funkcionalne komunikacije. Pri tem je potrebno upoštevati tako otrokova močna kot tudi šibka področja, vsa področja...