alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";

Stanje finančnih sredstev sklada vrtca

VRTEC STANJE 01.01.2018 ZBRANA SREDSTVA PORABA STANJE
BEGUNJE

 

506,05 €

      417,49 €        252,60 €       670,94 €
BREZJE

 

315,06 €

      764,75 €        228,80 €       851,01 €
KAMNA GORICA

 

901,84 €

      225,80 €        740,32 €       387,32 €
KROPA

 

626,02 €

      637,34 €        606,50 €       656,86 €
LESCE

 

1.465,75 €

   1.023,67 €    1.184,99 €    1.304,43 €
POSAVEC

 

1.017,72 €

      393,41 €        784,46 €       626,67 €
RADOVLJICA

 

1.297,94 €

   1.449,22 €    1.161,00 €    1.586,16 €
ZAVOD SKUPAJ

 

41,12 €

   2.505,22 €    2.181,74 €       364,60 €
SKUPAJ

                 

 6.171,5 €

   7.416,90 €    7.140,41 €    6.447,99 €