alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";

Stanje finančnih sredstev sklada vrtca

VRTEC STANJE 01.09.2019 DONACIJE PORABA STANJE NA DAN 22. 10. 2019
BEGUNJE

105,06 €

105,06 €
BREZJE

317,81 €

191,70 €       509,51 €
KAMNA GORICA

317,90 €

      –       317,90 €
KROPA

0 €

      0 €
LESCE

528,89 €

   528,89 €
POSAVEC

209,67 €

      209,67 €
RADOVLJICA

399,83 €

   399,83 €
ZAVOD SKUPAJ

177,93 €

      177,93 €
SKUPAJ                  2.057,09 €    191,70 €    –    2.248,79 €