alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";

Stanje finančnih sredstev sklada vrtca

VRTEC STANJE 01.09.2022 DONACIJE PORABA STANJE NA DAN 
BEGUNJE

57,59 €

 
BREZJE

219,02 €

      
KAMNA GORICA

136,08 €

      –      
KROPA

405,37 €

      
LESCE

368,95 €

   
POSAVEC

263,65 €

      
RADOVLJICA

388,38 €

   
ZAVOD SKUPAJ

72,54 €

      
SKUPAJ                    –    –