alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";
Skoči na glavno vsebino

Kontakti

VRTEC RADOVLJICA

Kranjska cesta 13, 4240 RADOVLJICA

tel.: 04/ 53 25 720
e-pošta: uprava@vrtec-radovljica.si
e-naslov: www.vrtec-radovljica.si

Delovni čas: vsak dan, od ponedeljka do petka, od 7. do 15. ure.

Odmor: enkrat med 10.30 ure do 11. 30 uro

 

 

RAVNATELJICA:

Anja Ussai, univ. dipl. prav.

tel.: 04/ 53 25 721

e-pošta: ravnateljica@vrtec-radovljica.si

 

POMOČNICA RAVNATELJICE:

Andreja Peternel, dipl. vzg.

tel.: 04/ 53 25 724

e-pošta: andreja.peternel@vrtec-radovljica.si

 

Maruša Praprotnik, dipl. vzg.,

tel.: 04 / 53 25 725

e-pošta: marusa.praprotnik@vrtec-radovljica.si

 

ORGANIZATORKA PREHRANE IN ZDRAVSTVENO-HIGIENSKEGA REŽIMA:

Simona Skumavec, dipl. sanit. ing.

tel.: 04/ 53 25 726

e-pošta: simona.skumavec@vrtec-radovljica.si

 

SVETOVALNA SLUŽBA:

Cirila Kuraš,  dipl. soc. delavka,

tel.: 04/ 53 25 729

e-pošta: svetovalna.vpis@vrtec-radovljica.si

 

Tatjana Koželj, univ. dipl. socialna delavka

tel.: 04/ 53 25 735

e-pošta: tatjana.kozelj@vrtec-radovljica.si

 

Kristina Rezar, mag. logopedije in surdopedagogike

tel.: 041 481 343

e-pošta: kristina.rezar@vrtec-radovljica.si

 

TAJNICA VIZ IV:

Nataša Pogačnik, dipl. upr. org.

tel.: 04/ 53 25 720

e-pošta: uprava@vrtec-radovljica.si

 

RAČUNOVODSTVO:

Darja Zaplotnik, računovodkinja

tel.: 04/ 53 25 722

e-pošta: darja.zaplotnik@vrtec-radovljica.si

 

Mojca Kneževič, knjigovodja, ekonomski tehnik

tel.: 04/ 53 25 723

e-pošta: mojca.knezevic@vrtec-radovljica.si

 

Špela Šter, knjigovodja oskrbnin, dipl. organizatorka

tel.: 04/ 53 25 741

e-pošta: oskrbnine@vrtec-radovljica.si

 

ENOTE VRTCA:

 

Enota Begunje, tel.: 04/53-25-750; E-pošta: begunje.vodja@vrtec-radovljica.si

Enota Brezje: tel.; 04/53-25-751; E-pošta: brezje@vrtec-radovljica.si

Enota Kamna Gorica: tel.: 04/53-25-752; E-pošta: kamna.gorica@vrtec-radovljica.si

Enota Kropa: tel.: 04/53-25-753; E-pošta: kropa@vrtec-radovljica.si

Enota Lesce: tel.: 04-53-25-754; E-pošta: lesce.vodja@vrtec-radovljica.si

Enota Posavec: tel.: 04/53-25-755; E-pošta: posavec@vrtec-radovljica.si

Enota Radovljica: tel.: 04-53-25-740; E-pošta: radovljica.vodja@vrtec-radovljica.si

Enota Čebelica: tel.: 04-53-25-732, E-pošta: cebelica@vrtec-radovljica.si 

 

Dostopnost