alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";
Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši,

na zadnji seji Sveta staršev Vrtca Radovljica, ki je bila 01. 02. 2018, so bili predstavniki sveta staršev seznanjeni, da se je v zadnjem času zelo povečal znesek neplačanih oskrbnin s strani staršev. Vrtec je do sedaj starše opominjal z vsaj s trikratnimi opomini preden je vložil predlog za izvršbo na sodišče ali pa je delavka, ki obračunava oskrbnine, kar po telefonu kontaktirala starše glede plačila. S tem se je čas plačila podaljšal najmanj za tri mesece, saj nekateri starši časovno zamikajo čas plačila za eden ali dva meseca.

Zaradi zagotavljanja nemotenega finančnega poslovanja vrtca (tekoče plačevanje računov za dobave, izplačilo mesečnih plač, nabava materiala in didaktičnih sredstev za vzgojno delo) in ker v ceni programa ni rezerve, bo vrtec z mesecem februarjem 2018 na podlagi 32. b člena Zakona o vrtcih pričel pošiljati pisni opomin pred izvršbo za neporavnane obveznosti več kot en mesec (za ves zapadli dolg) in določil osem dnevni rok za poravnavo z opozorilom, da se bo v primeru, če obveznost ne bo poravnana v osemdnevnem roku, pred pristojnim sodiščem začel postopek za izterjavo neporavnanih obveznosti, pri katerem bodo dolžniki morali kriti tudi stroške zamudnih obresti in stroške izterjave.

V primeru, da bo izvršba že vložena in bodo starši plačali dolžni znesek po vloženi izvršbi, bo predlog za izvršbo umaknjen, vendar bodo morali starši, kljub plačilu dolžnega zneska, poravnati stroške vložitve predloga za izvršbo in zamudne obresti, zato v izogib nepotrebnim dodatnim stroškom, prosimo, da starši položnice poravnavate redno in tekoče.

V primeru težav s plačevanjem vrtca pa ste starši vabljeni na upravo vrtca, kjer se bomo pogovorili in dogovorili, kako rešiti težave s plačevanjem.

Prosimo vas za razumevanje naše situacije in vas pozivamo k sodelovanju – v skupno dobro.

Dostopnost