alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";
Skoči na glavno vsebino

Anketa o zadovoljstvu staršev otrok, vključenih v Vzgojnovarstveni zavod Radovljica v šol. letu 2014/15 je bila namenjena izključno staršem otrok, ki obiskujejo enote radovljiških vrtcev. Sestavljeno anketo je bilo možno izpolnjevati od 1. 3. 2015 do 31. 3. 2015 preko spletne povezave https://www.1ka.si/. Nekaj vprašalnikov pa je bilo pripravljenih v pisni obliki za vsako enoto vrtca, ki so jih starši vrnili v zaprti pisemski ovojnici.

Vsem staršem se zahvaljujemo za izpolnjevanje vprašalnika, s klikom na povezavo pa si je možno ogledati rezultate ankete.

Dostopnost