alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";

Obveščamo vas, da so se v oddelkih vrtca v OŠ Lesce pojavile uši.

 Vsem staršem priporačamo vsakodnevno pregledovanje lasišča.

Hvala

Strokovne delavke vrtca  v OŠ Lesce