alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";
Skoči na glavno vsebino

V šolskem letu 2014/15 Vrtec Radovljica s še tremi zavodi: OŠ A. T. Linharta Radovljica, OŠ F. S. Finžgarja Lesce, Ekonomsko gimnazijo in ssrednjo šolo Radovljica sodeluje v projektu SKK.

Program mreže z naslovom Živimo skupaj ustvarjalno v okviru medgeneracijskega povezovanja spodbuja širitev družbenih vezi, stikov in odnosov, s tem pa ustvarja nove priložnosti za medsebojno učenje in bivanje. Tako udeleženci širijo svoje vedenje in znanje, kreativnost, poznavanje norm in vrednot ter stopnjo motivacije. Sočasno razvijajo organizacijske, vodstvene, socialne in komunikacijske veščine.

S tako načrtovanimi dejavnostmi sleherni deležnik povečuje svoj individualni socialni in kulturni kapital, s tem pa se povečuje, dviga tudi socialni in kulturni kapital skupnosti. Z mreženjem nastajajo številne vezi v ožjem in širšem okolju, kar s pridobljenim kulturnim kapitalom lahko rezultira v večjih kariernih in zaposlitvenih možnostih, oz. po Beaurdieu v ekonomskem kapitalu.
V vrtcu so potekale naslednje dejavnosti:
• bralne urice
• likovne delavnice
• solidarnostne akcije
• ustvarjanje pesmi
• ustvarjanje motiva.

 

 

Več o poteku projekta si lahko preberete v FOTO PRAVLJICI IN ogledate v FILMU  in  RECITALU ob izidu pesniške zbirke. 

 

 

 

Dostopnost