alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";
Skoči na glavno vsebino

• Vseh pet oddelkov je v tekočem mesecu obiskalo knjižnico Begunje. Vsebine, ki smo jih izbirali, so se navezovale na interese otrok znotraj posamičnih skupin. V starejših skupinah smo pripovedovanje in opisovanje otrok spodbujali z veseljem in jim še dodatno omogočali posamične predstavitve pred skupino.
• V vseh skupinah smo realizirali dodatne športne aktivnosti, ki se izvajajo na igrišču vrtca za zaključek projekta Mali sonček. Otroci so ob tem urili motorične sposobnosti. Najbolj smo izpostavili gibalne vaje, igre, ki razvijajo koordinacijo in ravnotežje.
• 5. 5. 2014 nas je obiskal fotograf in poslikal otroke po skupinah kot tudi uresničil želje s strani staršev glede posamičnega slikanja otrok. Otroci pa so ob tem spoznavali poklic fotografa.
• 6. 5. 2014 smo realizirali in izvedli 3. PARTNERSTVO Z DRUŽINAMI. Skupaj s starši smo diskutirali o preteklih in tekočih dogodkih ter si izmenjali povratne informacije o že izvedenih dogodkih; pogovorili smo se tudi o izvedbi medgeneracijskega srečanja na lokalnem nivoju in se pogovarjali o različnih možnih aktivnostih s starimi starši v dopoldanskem času. Ob koncu pa smo se dotaknili še najbolj aktualne vsebine, kaj je tisto, kar je najbolj pomembno, da bi se otrok naučil v predšolskem obdobju.
• Obiskala nas je Branka Avsenik in z dogovorom otrok po skupinah prinesla presenečenje. Navdušenje otrok kot tudi srečanje z Branko je bil nepozabno.
• 9. 5. 2014 smo realizirali delovno akcijo s starimi starši v dopoldanskem času. Skupaj smo grabili listje, urejali vrtiček, zasadili prve vrtnine ter posadili balkonske rože.
• V rumeni skupini so se otroci dodatno angažirali za ureditev zeliščnega vrta ob čutni poti.
• V tem mesecu smo izvedli medvrstniško srečanje vseh skupin hkrati in si v telovadnici vrtca ogledali kratek film z ekološko vsebino. Hkrati pa smo pri otrocih preverili koliko že vedo o IKT sredstvih in jih ponovno seznanili z neznanim.
• 13. 5. 2014 smo se udeležili zadnjega strokovnega srečanja na aktivni delavnici Ciciban – fizik, ki se je odvijal v Kranju.
• V tekočem mesecu smo zbirali različne nagrade za srečelov, ki so nam jih prinašale družine vrtca. Z otroki pa smo jih zbirali v okolici – Galerija Avsenik, avtohiša Golob, Čebelarstvo Luznar, Flaška, Turistično društvo Begunje, Gramatex, Pekarna Resman …
• V vseh mavričnih skupinah smo zbirali zvezke za dobrodelno akcijo »Podari zvezek«.
• V modri skupini so izvedli zaključek na nivoju skupine, ki so ga organizirali starši sami. Razdelili so osebne mape otrok, evalvirali preteklo šolsko leto in se pogovarjali o poletnem delu, ki sledi.
• Otroci iz oranžne skupine so 8. 5. 2014 odšli v Kekčevo deželo in doživeli nepozaben dan.
• Otroci iz oranžne skupine so se pripravljali na mini olimpijado in izrazili idejo o znaku njihove skupine, s katero se bodo predstavili.
• 29. 5. 2014 smo v rdeči skupini realizirali 3. roditeljski sestanek. Dnevni red je bil sestavljen iz različnih segmentov. Skupaj s starši smo se najprej pogovarjali o celotni realizaciji skupnega dela do sedaj v naši rdeči skupini; preko slikovne prezentacije pregledali ‘učenje otrok’ v tekočem letu; si ogledali kratek film ‘o nas’ in se dogovorili še o tem kaj nas še čaka …
• 30. 5. 2014 smo aktivno sodelovali s Pedagoškim inštitutom Razvojno-raziskovalnega centra pedagoških iniciativ Korak za korakom, v okviru mednarodnega projekta o medgeneracijskem učenju Skupaj stari in mladi – Toy: Together Old and Young. Svoj del smo predstavili s kratkim predavanjem z naslovom: Predšolski otroci in medgenracijsko sodelovanje.
• Volonterska pripravnica je v rdeči skupini opravila vse pedagoške nastope, ki so potrebni za prijavo za opravljanje strokovnega izpita na Ministrstvu za šolstvo in šport v Ljubljani. Hkrati pa je tudi študentka 1. letnika na Pedagoški fakulteti za predšolsko vzgojo v Kopru opravila obvezno pedagoško prakso, ki se je fleksibilno izvajala v prvem in drugem starostnem obdobju otrok.

Strokovni kolektiv vrtca Begunje

Dostopnost