alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";
Skoči na glavno vsebino

• V določenih skupinah smo v tem mesecu realizirali roditeljske sestanke, ki so bili vsebinsko naravnani na samostojnost predšolskega otroka. Preko konkretnih primerov iz prakse in strokovno argumentacijo smo staršem sporočili kaj smo dosegli na področju razvijanje le-tega.
• Ker imamo v našem vrtcu kar nekaj mladih, ki se učijo za poklic vzgojitelja, smo tudi v tem mesecu spremljali in opazovali njihovo delovno prakso, jim pomagali pri razumevanju ter jih spodbujali naprej. Realizirali smo (v modri, zeleni in rdeči skupini) kar nekaj nastopov za pripravo na poklicno maturo, ki so odražali veselje in navdih mladih za nadaljnje učenje.
• V času od 4. 3. do 8. 3. 2013 smo spremljali študentko logopedije, ki je prav tako izvedla nastop v oranžni skupini.
• 5. 3. 2013 smo začeli z realizacijo plesnih aktivnosti v dopoldanskem času. Otroci preko metod ustvarjalnega giba razvijajo koordinacijo lastnega delovanja z vključitvijo prostorske orientacije. Prav tako se seznanjajo z umetniškimi koreografijami, ki se posledično stopnjujejo od lažjega k težjim.
• 11. 3. 2013 smo izvedli aktivni seminar »Z MAJHNIMI KORAKI DO SREČNEJŠEGA OTROŠTVA«, ki nam ga je nudila Psihiatrična bolnica Begunje. V prijetnem vzdušju in uspešni konstruktivni razpravi smo se vsi skupaj naučili nekaj novega.
• Od 11. 3. do 15. 3. 2013 smo v oranžni skupini realizirali plavalni tečaj. Otroci so bili vsakodnevno zelo navdušeni nad izkušnjami, ki so jih pridobili v plavalnem klubu.
• 19. 3. 2013 nas je obiskala zobozdravnica dr. Ješetova in otrokom preventivno pregledala zobe ter jih spodbudila k pravilnem ščetkanju.
• Otroci iz treh skupin (rumene, rdeče in oranžne) so s svojimi idejami in željami doprinesli k uresničitvi »dogodka na lokalni ravni Begunje«. Za starejše občane so pekli piškote, izdelovali posode iz das mase in vse to ovrednotili na način, da bi polepšali trenutke za starejše občane v kraju Begunje. Hkrati so se učili solidarnosti ter spoznavali kako malo je potrebno, da nekoga razveseliš in mu polepšaš trenutke.
• 25. 3. 2013 smo v prostorih Društva upokojencev Begunje izvedli krajši program otrok rdeče in oranžne skupine. Dogodek je bil namenjen vsem materam in ostalim vaščanom kraja na počastitev materinskega dne s poudarkom medgeneracijskega druženja v lokalni skupnosti Begunje. Z sloganom »UČIMO SE EN OD DRUGEGA« smo želeli sporočili, da je potrebno zelo malo, da stvari »premaknemo na bolje«.
• V vseh skupinah smo izvajali različne aktivnosti, ki so bile povezane s celoletnim projektom Pasavček.
• 26. 3. 2013 so v zeleni skupini otrok izvedli srečanje s starši. Otroci so pokazali kaj zmorejo in znajo ter se skupaj družili ob klepetu in pogostitvi.
• Od 27. 3. do 29. 3. 2013 smo se aktivno udeleželi VIII. Mednarodnega znanstvenega posveta, na temo EKOLOGIJA ZA BOLJŠI JUTRI, ki se je odvijal v Rakičanu. S svojim dodatkom z naslovom UČITI SE ŽIVETI SKUPAJ – RAZSLOJEVANJE V DRUŽBI, smo h konferenci prispevali razmišljanje, da je potrebno otroke učiti za življenje v skupnosti z uresničevanjem vsakdanjih vrednot ter opolnomočiti družine v smeri sprejemanja sprememb v danem okolju.
• Vse mavrične skupine so tudi v tem mesecu aktivno sodelovale s knjižnico Begunje, ki nam popestri dneve in minute, ki nam jih vedno z veseljem naklonijo.
• 29. 3. 2013 smo sodelovali z zavodom Manipura. Njihovi prostovoljci s Finske, Makedonije in Poljske so nas obiskali v vrtcu in otroke učili različnih aktivnosti, ki so se navezovale na konkretno izvedbo.
• Partnerstvo z družinami smo v skupinah realizirali na različne načine. Družine se vključujejo v neposredno delo z otroki pri učenju samostojnosti; pri razvijanju igre z odpadnim materialom; pri predstavljanju različnih poklicev in aktualnih temah, ki so domena s strokovnimi delavkami.

                                                                                             

                                                                                                                                 Strokovni kolektiv vrtca Begunje

Dostopnost