alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";
Skoči na glavno vsebino

Poročilo o dogajanju v mesecu septembru

        v mesecu septembru smo uvajalno obdobje poimenovali Pedenjped se sam oblači …

        spoznali smo Pedenjpeda, ki se sam spopada s  prvimi dnevi bivanja v vrtcu in skrbi zase

        spoznavali smo svojo telo s pomočjo ogledala

        izvajali smo gibalne in sprostitvene igre

        prebirali zgodbe Sam, Čisto sam, Pedenjped

        izdelali smo naravoslovni kotiček – prinašanje jesenskih plodov

        prepevanje jesenskih pesmic ob spremljavi malih instrumentov

        naredili smo barvni krog in prepoznavali jesenske barve

        pričeli smo z izvajanjem ZLATEGA SONČKA – izlet do Črnivca

        nadaljevali smo s programom Veseli bralček – mesečni obisk knjižnice – izposoja slikanic in branje knjig s starši

        obiskali so nas z O.Š. Finžgarja iz Lesc in nam zaigrali predstavo Mojca Pokrajculja

        dan brez avtomobila smo preživeli v vožnji z vozovi in v spoznavanju konj

        pričeli smo s praznovanji rojstnih dni, slavljencu podarimo igračo jojo in znak skupine

        prvi dan jeseni smo preživeli ob obisku tetke jeseni, ob spoznavanju jesenskih plodov, zelišč …

        obiskali smo eko kmetijo in luščili fižol

        vse skupine so izvedle roditeljske sestanke

                                                                                         kolektiv vrtca Brezje

Dostopnost