alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";

Integracija otrok s posebnimi potrebami

Otroci s posebnimi potrebami so otroci z razvojnimi zaostanki, primanjkljaji, ovirami oz. motnjami na telesnem, spoznavnem, zaznavnem, socialno-čustvenem, sporazumevalnem področju ter dolgotrajnimi boleznimi.  Otroci s posebnimi potrebami ali rizičnimi dejavniki, so v...

Projekt učenja čustvene inteligence

V okvir projekta Vrtca Radovljica smo v svetovalni službi vključili  projekt »Učimo se sreče«. Projekt izvaja svetovalna delavka skupaj z vzgojiteljicami neposredno v skupini otrok. Poteka na osnovi realitetne terapije (psihologija notranjega nadzora), otroke pa se...

Svetovanje

Delo svetovalne delavke je namenjeno vsem otrokom. Za svetovanje in posvetovanje lahko svetovalno delavko: obiščete v pisarni v prostorih uprave v času uradnih ur (ponedeljek – petek, od 12.00 do 15.00 ure ali po dogovoru), pokličete po telefonu, pošljete elektronsko...