alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";
Skoči na glavno vsebino

Izjava o dostopnosti

IZJAVA O DOSTOPNOSTI

Izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče Vrtca Radovljica, ki se nahaja na spletnem naslovu https://www.vrtec-radovljica.si.

Vrtec Radovljica se zavezuje omogočati spletno stran https://www.vrtec-radovljica.si  v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18).

Na spletni strani je dodana funkcionalnost z vtičnikom SOGO Dostopnost na stopnji AA (WCAG 2.0), ki je skladna s standardom SIST EN 301 549 V1.1.2, ki je zahtevan v ZDSMA, ki jih lahko uporabljajo osebe z različnimi oblikami oviranosti.

Z vtičnikom »SOGO Dostopnost« obiskovalcem spletišča omogočamo, da prikaz spletišča prilagodijo svojim potrebam. Obiskovalci spletne strani lahko s pomočjo vtičnika spremenijo pisavo, povečajo črke, spremenijo kontrast barv na spletišču, ustavijo premike ter s podčrtovanjem naredijo hiperpovezave bolj vidne.

Stopnja skladnosti

Spletišče Vrtca Radovljica je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča Vrtca Radovljica nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa ZDSMA.

Primeri takih vsebin so:

  • skenirani dokumenti v obliki PDF zapisa,
  • različne kompleksne tabele s podatki,
  • videoposnetki, ki nimajo na voljo podnapisov,
  • video vsebine nimajo ustreznih podnapisov, transkriptov ali zvočnih opisov, prav tako nekatere video vsebine nimajo podnapisov, ki so berljivi z bralniki, ampak so integrirani v video.

Obvestila o neskladju z zahtevami in zaprosila za informacije glede vsebin spletišča ter vsebin, ki ne spadajo na področje uporabe Direktiva (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja (UL L 327, 2.12.2016, str. 1) sprejemamo na e-naslovu uprava@vrtec-radovljica.si. Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora vam bo sporočeno, kdaj bo odgovor podan in razlogi za zakasnitev odgovora.

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravljajo inšpektorji za informacijsko družbo.

Ministrstvo za javno upravo
Uprava za informacijsko varnost
Inšpekcija za informacijsko družbo
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana

gp.mju@gov.si

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov: gp.uiv@gov.si.

Priprava izjave o dostopnosti:

Izjava je bila pripravljena 14.04.2023 na podlagi samoocene.

Vrtec Radovljica
Kranjska cesta 13
4240 Radovljica
uprava@vrtec-radovljica.si
https://www.vrtec-radovljica.si

Dostopnost