alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";
Skoči na glavno vsebino

Cene programov Vrtca Radovljica od 1. 11. 2023 dalje

Cene programov Vrtca Radovljica mesečno od 1. 11. 2023 znašajo za oddelek 1. starostnega obdobja 648,45 EUR,za oddelek 2. starostnega obdobja 498,21 EUR,za oddelek 3 – 4 letnih otrok 547,52 EUR,za kombinirani oddelek 547,52 EUR. Dnevni strošek živil za otroke v cenah...

Obveznost cepljenja pred vstopom v vrtec

V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (51.a člen) je navedeno, da se vključitev necepljenega otroka v javni vrtec zavrne, če iz potrdila pediatra o zdravstvenem stanju otroka izhaja, da ta ni bil cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam,...

Izterjava neplačanih oskrbnin – obvestilo za starše

Spoštovani starši, na zadnji seji Sveta staršev Vrtca Radovljica, ki je bila 01. 02. 2018, so bili predstavniki sveta staršev seznanjeni, da se je v zadnjem času zelo povečal znesek neplačanih oskrbnin s strani staršev. Vrtec je do sedaj starše opominjal z vsaj s...

Hišna pravila Vrtca Radovljica

Svet Vrtca Radovljica je na 17. seji sprejel Hišna pravila Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica. Vsebina je dostopna s klikom na povezavo: HIŠNA PRAVILA VRTCA RADOVLJICA
Dostopnost