alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";
Skoči na glavno vsebino

Cilji predšolske vzgoje

  • razumevanje sposobnosti razumevanja sebe in drugih,
  • razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah,
  • razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja,
  • negovanje radovednosti raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja,
  • spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi branja in pisanja,
  • spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja,
  • spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja,
  • posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakdanjega življenja
  • razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.
Dostopnost