alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";

Skupine v vrtcu – Čebelica

ČRIČKI  1 – 2 letni

Strokovni delavki:
Vzgojiteljica: Zvezdana Peternel Amon, diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok
Vzgojiteljica  – pomočnica vzgojiteljice: Natalija Bernik,  vzgojiteljica predšolskih otrok

KOBILICE    1 – 2 letni

Strokovni delavki:
Vzgojiteljica: Andrejka Arh,  vzgojiteljica predšolskih otrok
Vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice: Nevenka Urh, vzgojiteljica predšolskih otrok

Vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice: Maja Malnar, vzgojiteljica predšolskih otrok                                                                      (polovični delovni čas – nadomeščanje)