alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";
Skoči na glavno vsebino

Globalni cilj dela logopedinje je optimalni razvoj vsakega otroka, ki izraža težave na področju govora, jezika in komunikacije ter razvijanje otrokove funkcionalne komunikacije. Pri tem je potrebno upoštevati tako otrokova močna kot tudi šibka področja, vsa področja tudi razvijati ter slediti otrokovemu razvoju glede na ugotovljeno začetno razvojno stopnjo.

Delo vedno poteka v timskem sodelovanju s starši, vzgojitelji, pomočnicami vzgojiteljic in drugimi strokovnimi delavci, saj vsak otrok s težavami na področju govora, jezika in komunikacije potrebuje celostno obravnavo v vseh okoljih. Na začetku vrtčevskega leta logopedinja načrtuje celoletno delo, oceni začetno stanje vsakega otroka, ki je predviden za logopedsko obravnavo ter zapiše letne cilje.

Logopedinja dnevno, tedensko in mesečno načrtuje neposredno delo z otrokom ter delo tudi sproti evalvira. Izdela evalvacijska poročila najmanj dvakrat letno ter redno izdeluje material za izvedbo kvalitetnih logopedskih obravnav.

Logopedinja v vrtcu: Kristina Rezar, mag. logopedije in surdopedagogike

Kontakt: tel.: 041-481-343, e-mail: kristina.rezar@vrtec-radovljica.si

Brošura Razvoj govora

Dostopnost