alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";
Skoči na glavno vsebino

Smernice za vključitev otrok v vrtce po preboleli bolezni

Smernice za vključitev otrok  v vrtce in šole po preboleli bolezni so namenjene strokovnim delavcem vrtca in staršem.

“Vsakdo ima pravico do varstva pred nalezljivimi boleznimi ter dolžnost varovati svoje zdravje in zdravje drugih pred nalezljivimi boleznimi (Zakon o nalezljivih boleznih)”

Bolan otrok

Vir: mojvideo.com

Cilj smernic je, varovanje zdravja otrok v primeru nalezljivih bolezni in okužb. Namen priporočil je zmanjšanje širjena bolezni in zagotavljanje zdravega okolja za otroke, vključene v vrtec.

Vloga vrtca

Kadar otrok v vrtcu nenadoma zboli oziroma obstaja sum, da gre za nalezljivo bolezen pokličemo starše in izvedemo ukrepe za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni, glede na bolezenske znake. Na oglasne deske izobesimo obvestilo o pojavu nalezljive bolezni.

Vloga staršev

Starši imate ključno vlogo pri preprečevanju širjenja nalezljivih bolezni in okužb v vrtcu. Z upoštevanjem priporočil glede ponovne vključitve otroka po preboleli bolezni v vrtec pomembno prispevate k zmanjšanju tveganja za širjenje bolezni v vrtcu.

Pred ponovno vključitvijo otroka v vrtec upoštevajte priporočila (smernice NIJZ) glede ponovne vključitve otroka po preboleli bolezni oziroma okužbi, priporočila zdravnika, otrokovo splošno kondicijo, počutje, da se normalno prehranjuje, spi in igra. S tem omogočite, da se otrok dobro pozdravi, preden se ponovno vključi  v skupino in da bolezni ne širi med sovrstnike.

Več si lahko preberete na spodnjih povezavah:

Vir: NIJZ

Org. preh in org. zdr. hig. rež: Simona Skumavec, dipl.san. inž.

Dostopnost