alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";
Skoči na glavno vsebino

Projekt učenja čustvene inteligence

mala ucite jih srece robert a sulloV okvir projekta Vrtca Radovljica smo v svetovalni službi vključili  projekt »Učimo se sreče«. Projekt izvaja svetovalna delavka skupaj z vzgojiteljicami neposredno v skupini otrok. Poteka na osnovi realitetne terapije (psihologija notranjega nadzora), otroke pa se skozi socialne igre v povezavi s sprostitvenimi in gibalnimi dejavnostmi uči:

  • da ima vsako vedenje svoje posledice;
  • kako naj načrtujejo in povečujejo možnosti za učinkovitejše vedenje;
  • kako naj si večajo izbiro, tako da bodo lažje dobili tisto, kar potrebujejo;
  • sposobnosti za dogovarjanje in sodelovanje z drugimi;
  • kako se lahko približujejo svojemu ustvarjalnemu jazu;
  • da bodo ljubeči, uspešni, igrivi, svobodni, samostojni in odgovorni.

Dejavnosti v okviru projekta so usmerjene v ustvarjanje pozitivne klime v oddelkih in v spoznavanje sebe, svojih občutij ter drugih in njihovih občutij. Na ta način se otroci urijo tudi v spretnostih reševanja konfliktnih situacij, kar je pomembna veščina za vsakdanje življenjske situacije.

“V naravi ni ne nagrad ne kazni, samo posledice so.”

                                                     (Robert Ingersoll)

Dostopnost