alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";
Skoči na glavno vsebino

Svetovanje

pic 241 smallDelo svetovalne delavke je namenjeno vsem otrokom.

Za svetovanje in posvetovanje lahko svetovalno delavko:

  • obiščete v pisarni v prostorih uprave v času uradnih ur (ponedeljek – petek, od 12.00 do 15.00 ure ali po dogovoru), pokličete po telefonu, pošljete elektronsko pošto ali se preko vzgojiteljice dogovorite za obisk svetovalne delavke v vaši enoti.

Svetovalna delavka staršem svetuje pri:

  • vključitvi in uvajanju otroka v vrtec (individualno svetovanje ob vpisu in vključitvi otroka v vrtec ter postopnem uvajanju otroka v vrtec);
  • posvetovanju o vzgoji in otrokovem razvoju;
  • razumevanju in odpravljanju otrokovih razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav in stisk (težave pri hranjenju, spanju, strahovi, težave pri vključevanju v skupino, zaprtost vase, nemirnost, agresivnost, …);
  • razumevanju in reševanju težav, ki jih ima otrok ob kritičnih situacijah v družini (rojstvo, selitev, smrt, razveza, selitev družine);
  • spodbujanju potencialno nadarjenega otroka;
  • prehodu otroka iz vrtca v šolo;
  • pomoči otrokom s posebnimi potrebami.

Vrtec Radovljica v povezavi z obravnavo nasilja v družini zavezuje Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode, ki natančno opredeljuje, katere korake oziroma aktivnosti morajo izvesti vzgojno-izobraževalni zavodi v primerih, ko se pojavi sum, da je bil otrok žrtev katere koli oblike nasilja v družini.
Poročilo o sumu nasilja nad otrokom je vzgojno-varstveni zavod dolžan posredovati pristojnemu Centru za socialno delo.

Dostopnost