alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";

Kontakti – UPRAVA VRTCA

VRTEC RADOVLJICA

Kranjska cesta 13, 4240 RADOVLJICA

tel.: 04/ 53 25 720
e-pošta: uprava@vrtec-radovljica.si
e-naslov: www.vrtec-radovljica.si

Delovni čas: vsak dan, od ponedeljka do petka, od 7. do 15. ure.

Odmor: enkrat med 10.30 ure do 11. 30 uro

 

RAVNATELJICA:

Marja Čad, dipl. vzg.; mag. supervizije, oseb. in org. svetovanja

tel.: 04/ 53 25 721 ali 041 451 545

e-pošta: marja.cad@vrtec-radovljica.si

POMOČNICA RAVNATELJICE: Andreja Peternel, dipl. vzg.

tel.: 04/ 53 25 724 ali 051 430 339

e-pošta: andreja.peternel@vrtec-radovljica.si

POMOČNICA RAVNATELJICE: Maruša Praprotnik, dipl. vzg.,

tel.: 04 / 53 25 725 ali  051 489 037

e-pošta:             marusa.praprotnik@vrtec-radovljica.si

ORGANIZATORKA PREHRANE IN ZDRAVSTVENO-HIGIENSKEGA REŽIMA

Simona Skumavec, dipl. sanit. ing.

tel.: 04/ 53 25 726 ali 051 423 613

e-pošta: simona.skumavec@vrtec-radovljica.si

SVETOVALNA SLUŽBA:

Cirila Kuraš,  dipl. soc. delavka,

tel.: 04/ 53 25 729

e-pošta: svetovalna.vpis@vrtec-radovljica.si

Tatjana Koželj, univ. dipl. socialna delavka

tel.: 04/ 53 25 735 ali 041-489 963

e-pošta: tatjana.kozelj@vrtec-radovljica.si

TAJNICA VIZ IV: Nataša Pogačnik, dipl. upr. org.

tel.: 04/ 53 25 720

e-pošta: uprava@vrtec-radovljica.si

RAČUNOVODSTVO:

Darja Zaplotnik, računovodkinja

tel.: 04/ 53 25 722

e-pošta: darja.zaplotnik@vrtec-radovljica.si

Mojca Kneževič, knjigovodja

tel.: 04/ 53 25 723

e-pošta: mojca.knezevic@vrtec-radovljica.si

Špela Šter, knjigovodja oskrbnin

Uradne ure: ponedeljek, torek, sreda od 7. – 15. ure, četrtek od 8. -14. ure, petek: ne dela.

tel.: 04/ 53 25 741 ali  041 423 883

e-pošta: oskrbnine@vrtec-radovljica.si