alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";
Skoči na glavno vsebino

Letni delovni načrt vrtca

Organizacija in podrobna vsebina življenja in dela vrtca je določena z letnim delovnim načrtom Vrtca Radovljica. Letni delovni načrt sprejme svet vrtca. Z letnim delovnim načrtom se določi organizacija in poslovni čas vrtca, programi vrtca, razporeditev otrok v oddelke, delo strokovnih in drugih delavcev v vrtcu, sodelovanje s starši, sodelovanje z vzgojnoizobraževalnimi, zdravstvenimi in drugimi organizacijami, mentorstvo pripravnikom, aktivnosti za vključevanje vrtca v okolje, sodelovanje s šolami, program strokovnega izobraževanja vrtca, program dela strokovnih organov vrtca, kadrovske, materialne in druge pogoje za uresničitev vzgojnega procesa. Letošnji letni delovni načrt vrtca se nahaja na naslednji povezavi: LDN 2023-2024

Dostopnost