alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";

Skupine v vrtcu

mucek

MUCKI: 1 – 2 letni

Strokovni delavki:

Vzgojiteljica: Andreja Miler, diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok

Vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice: Nina Turk, vzgojiteljica predšolskih otrok

polzek

POLŽKI: 1 – 2 letni

Strokovni delavki:                                                  

Vzgojiteljica: Anja Korošec, diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok                                                              

Vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice: Manca Medle, vzgojiteljica predšolskih otrok

metulj

 

METULJČKI:    2 – 3 letni

Strokovni delavki: 
Vzgojiteljica: Anja Ussai, univ. dipl. pravnica, vzgojiteljica predšolskih otrok in 

Vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice: Marjeta Martinek, vzgojiteljica predšolskih otrok

Spremljevalka otroka: Tina Korošec

miska  MIŠKE: 2 – 4 letni 

Strokovne delavke: 

Vzgojiteljici:  Tina Smolej, diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok

Vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice: Zemira Salkić, vzgojiteljica predšolskih otrok 

ribica RIBICE: 2 – 4 letni 

Strokovni delavki:
Vzgojiteljica: Katarina Žvokelj, univerzitetno diplomirana socialna pedagoginja, vzgojiteljica predšolskih otrok

Vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice: Marinka Birk,  vzgojiteljica predšolskih otrok

medved

MEDVEDKI: 2 – 4 letni

Strokovne delavke:
Vzgojiteljica: Anita Ješe, diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok

Vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice: Leja Hribar, vzgojiteljica predšolskih otrok

veverica VEVERICE: 4 – 5 letni 

Strokovni delavki:
Vzgojiteljica: Teja Likar diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok 

Vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice: Metka Ankerst, vzgojiteljica predšolskih otrok (nadomeščanje Biljane Bevc)

racka

RAČKE: 3 – 5 letni

Strokovni delavki:
Vzgojiteljica: Karlina Gašperin, diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok 4 ure in Barbara Pravst, vzgojiteljica predšolskih otrok 4 ure

Vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice: Nataša Weisseisen, vzgojiteljica predšolskih otrok

zajcek

ZAJČKI: 5 – 6 letni

Strokovni delavki:
Vzgojiteljica: Anja Goričnik, vzgojiteljica predšolskih otrok

Vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice: Stella Kadiž, vzgojiteljica predšolskih otrok

Spremljevalka otroka: Veronika Dežman

zaba ŽABICE: 4 – 5 letni 

Strokovni delavki:

Vzgojiteljica: Katarina Praprotnik, diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok

Vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice: Maša Šubelj, vzgojiteljica predšolskih otrok

kuza

KUŽKI: 5 – 6 letni

Strokovne delavke:
Vzgojiteljica: Monika Pogačar, diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok

Vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice: Anka Nardin, vzgojiteljica predšolskih otrok 

Spremljevalka otroka: Žana Bešić

 

STROKOVNA DELAVKA ZA ODPIRALNI ČAS:

Vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice: Ana Lepoša 4 ure, magistrica etnologije in kulturne antropologije, vzgojiteljica predšolskih otrok