alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";
Skoči na glavno vsebino

Načela

Načela uresničevanja ciljev Kurikula za vrtce:

 • načelo demokratičnosti in pluralizacije,
 • načelo odprtosti kurikula, avtonomnosti ter strokovne odgovornosti vrtca in strokovnih delavcev,
 • načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki ter načelo multikulturalizma,
 • načelo omogočanja izbire in drugačnost,
 • načelo spoštovanja zasebnosti in intimnosti,
 • načelo uravnoteženosti,
 • načelo strokovne utemeljenosti kurikula,
 • načelo pogojev za uvedbo novega kurikula,
 • načelo horizontalne povezanosti oziroma kontinuitete,
 • načelo sodelovanja s starši,
 • načelo sodelovanja z okoljem,
 • načelo timskega načrtovanja in izvajanja predšolske vzgoje ter strokovnega spopolnjevanja,
 • načelo kritičnega vrednotenja (evalvacije),
 • načelo razvojno-procesnega pristopa,
 • načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti verbalizacije.
Dostopnost