alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";
Skoči na glavno vsebino

V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (51.a člen) je navedeno, da se vključitev necepljenega otroka v javni vrtec zavrne, če iz potrdila pediatra o zdravstvenem stanju otroka izhaja, da ta ni bil cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, pa za to ne obstajajo zdravstveni razlogi za opustitev cepljenja.

51.a člen

Dostopnost