alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";
Skoči na glavno vsebino

 

Spoštovani starši, spodaj vam podajamo v vednost dva sklepa, ki sta bila sprejeta na Občinskem svetu Občine Radovljica oz. na Svetu zavoda Vrtca Radovljica in začnejo veljati v šolskem letu 2014/15.

 Občinski svet Občine Radovljica je na 30. seji sprejel sklep, s katerim je določena zamudna ura v višini 7,70 EUR (nadura pomočnice vzgojiteljice), ki se zaračuna staršem, ki več kot trikrat v šolskem letu zamudijo pravočasen prevzem otroka iz dnevnega varstva po zaključku poslovnega časa enote vrtca.

Evidenco o tem vodijo vodje enot. S starši zamudniki se o tem sproti pogovorijo.

 

Svet Vrtca Radovljica je bil seznanjen s finančnim stanjem Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica in s težavami, ki jih ima zaradi nelikvidnosti in kot posledično z dodatnimi stroški, to je z obračunom zamudnih obresti dobaviteljev in o možnosti takojšnje sodne izvršbe na neplačane oskrbnine, in sicer v roku 15 dni od izdanega opomina.

Zato bo s 1.11.2014 Vzgojnovarstveni zavod Radovljica začel z obračunavanjem zamudnih obresti iz naslova neplačane oskrnbine za otroka. Starše vljudno naprošamo, da spoštujejo zakonsko določeni rok plačila.

 

Hvala za razumevanje in lep pozdrav!

 

Marja Čad, ravnateljica

 

 

 

 

 

 

Dostopnost