alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";

V mesecu februarju in marcu je potekalo anketiranje staršev o zadovoljstvu v vrtcu.

Analizo rezultatov s primerjavo z lansko anketo si lahko ogledate na povezavi.