alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";
Skoči na glavno vsebino

Vzgojnovarstveni zavod Radovljica objavljavlja naslednja delovna mesta za določen čas, to je od 1.9.2015 do 31.8.2016:

vzgojitelj predšolskih otrok s polnim delovnim časom,

vzgojitelj predšolskih otrok s krajšim delovnim časom – 20 ur tedensko,

pomočnik vzgojitelja s polnim delovnim časom,

kuhar (3 ure dnevno) in kuhinjski pomočnik (5 ur dnevno)- skupaj s polnim delovnim časom (kombinacija zaposlitve na dveh delovnih mestih),

perica (3 ure dnevno) in čistilka (5 ur dnevno) – skupaj s polnim delovnim časom (kombinacija zaposlitve na dveh delovnih mestih),

knjigovodja V s krajšim delovnim časom – 20 ur tedensko oziroma 4 ure dnevno.

Dostopnost