alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";

Lesce v šoli – Kje smo

Pri vpisu za šolsko leto 2009/2010 se je pokazala potreba po odprtju še dveh skupin v vrtcu Lesce. Ker v matični enoti ni bilo prostora, so nam prijazno odstopili dva prostora v OŠ F.S.Finžgar v Lescah. Tukaj se dobro počutimo, veliko sodelujemo tudi s šolo, povezujemo pa se tudi z matično enoto.