alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";
Skoči na glavno vsebino

Projekt »EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA«
Ekovrtec Radovljica bo tudi v šolskem letu 2012/2013 z vsebinami zgodnjega naravoslovja, kot svojo programsko dejavnostjo, vplival na vzgojno–izobraževalno delo otrok z namenom razvijanja vrednot, ena od najpomembnejših je odnos.
Program Ekošole za ekovrtce temelji na vsebinah zgodnjega naravoslovja. Program in vsebina zgodnjega naravoslovja potekata v naravi – okolju otrokovega bivanja. V tem okolju poteka ekoizobraževanje in vzgoja, ki temelji na:

 • razvijanju ekološke zavesti,
 • razvijanju odnosa, vrednot in vedenja,
 • etični odgovornosti,
 • dejavnosti za zaščito okolja in izboljšanje okolja,
 • izboljšanju kakovosti življenja.

V šolskem letu 2012/2013 smo se odločili za naslednje tematske sklope iz zgodnjega
naravoslovja:

 • ENOTA BEGUNJE: Ekoopazovalni dnevnik moje drevo,
 • ENOTA BREZJE: Ekoopazovalni dnevnik moje drevo,
 • ENOTA KAMNA GORICA: Čebele naš zaveznik,
 • ENOTA KROPA: Ekoizdelek za ptičje krmilnice,
 • ENOTA KAMNA GORICA: Čebele naš zaveznik,
 • ENOTA LESCE: Čebele naš zaveznik,
 • ENOTA POSAVEC: Ekoopazovalni dnevnik moje drevo,
 • ENOTA RADOVLJICA: Vodni viri mojega kraja,
 • ENOTA LESCE OŠ: Čaji iz našega zeliščnega vrta,
 • ENOTA RADOVLJICA OŠ: Čebele naš zaveznik.

Od aktualnih aktivnosti so v Vrtcu Radovljica temeljnega pomena navajanje na ločevanje odpadkov, varčevanje z energijo in vodo, očiščevalne in humanitarne zbiralne akcije ter projekti.
Tako bomo nadaljevali s tematskimi sklopi odpadki, voda in energija, po posameznih enotah pa bomo skupaj s starši sodelovali v akcijah čiščenja okolice, zbiranja starega papirja, otroških oblačil, v okviru humanitarne zbiralne akcije bomo zbirali zamaške in jih posredovali športno humanitarnemu društvu »Never give up« – za punčko Mašo in v druge humanitarne namene.
Navajanje na ločevanje odpadkov je namenjeno privzgajanju pozitivnega odnosa otrok do odpadkov, oziroma snovi, katerih se želimo znebiti in preusmeriti za koristno izrabo odpadkov, odlaganje odpadkov na ekološke otoke in ustrezne zabojnike v vrtcu in na domu.
Da pa bi že pred nastankom zmanjšali količino odpadkov, smo se v enotah Brezje in Lesce odločili za vključitev v projekt ETZO (Evropski teden zmanjševanja odpadkov). Dejavnost ETZO poteka izključno v evropskem tednu zmanjševanja odpadkov, od 17. do vključno 25. novembra 2012. Z njo bomo predstavili tudi ukrepe za preprečevanje nastajanja odpadkov, saj bomo naročili živila s čim manj embalaže (vključitev kuhinje za celoten vrtec).
V enoti Begunje bomo organizirali bolšji sejem rabljenih otroških oblačil, igrač in obutve; izkupiček bo šel v dobrodelne namene, v enoti Brezje pa se bomo učili, kako ne bomo več uporabljali plastičnih vrečk, pri roki pa bomo vedno imeli nakupovalno torbo ali vrečko iz blaga (ko nam bodo v trgovini ponudili plastično ali papirnato vrečko, jo bomo zavrnili, če bomo imeli doma že uporabljene vrečke, jih ne bomo zavrgli, temveč jih bomo poskusili ponovno uporabiti). Pripravili bomo tudi  modno revijo oblačila iz odpadkov.
Pri vsebinah varčevanja z vodo in energijo gre za ozaveščevalne aktivnosti, hkrati pa za odnos do življenjsko pomembnih virov, kot sta voda in električna energija.
Posamezne enote Vrtca so se odločile še za več prostovoljnih projektov. Pri projektnih vsebinah gre namreč za vzgojni proces značajskega oblikovanja s poudarkom na načrtnem razvijanju otrokovih navdihov in sposobnosti za akcijski odnos ter vstop v svet spoznavanja in odkrivanja, v katerem otrok živi.
Otroci radovljiškega Vrtca se bodo okoljsko izobraževali in ugotavljali vzroke in posledice, ki so rezultat človekovih posegov v okolje, skozi projekte: ekopaket, ekobranje za ekoživljenje, likovno ustvarjanje na temo zimskih motivov ter dan druženja in gibanja treh generacij.

DEJAVNOSTI V POVEZAVI Z EKOLOGIJO
V Vrtcu Radovljica bomo skupaj z otroci:

 • ločevali odpadke po zabojnikih v igralnici, reciklirali in izdelovali izdelke iz odpadne embalaže, obiskali ekološki otok v lokalni skupnosti, urejali mini ekološke otoke v igralnici oz. hodniku;
 • izvedli spomladansko čiščenje skupaj s starši, zbirali star papir, zamaške v humanitarne namene, odpadne kartuše, tonerje;
 • uredili nalepke z logotipi o varčevanju z vodo in elektriko v umivalnicah, kuhinji, pralnici, igralnicah,…;
 • izdelovali izdelke iz odpadne embalaže, izdelovali iz KEMS-a in uporabljali njihove nalepke, izdelali svoj predelan papir,…
 • obešali ptičje krmilnice, skrbeli za hranjenje ptic, spoznavali življenje čebel ter njene naloge v naravi, spoznavali čebelje pridelke in njihov pomen za zdravje, si ogledali čebelnjak, obiskali Čebelarski muzej, opazovali drevo v različnih letnih časih, skupaj s starši bomo posadili vrbo in jo opazovali skozi celo šolsko leto, uredili zeliščni vrt, obiskali eko kmetijo, odkrivali in spoznavali lastnosti vode, odkrivali in spoznavali vodo v različnih pojavnih oblikah, delali poskuse z vodo, opazovali in raziskovali bomo spreminjanje letnega časa v naravi;
 • brali pravljice in drugo literaturo z ekološko vsebino;
 • ,…

PROGRAMSKI ODBOR
Programski odbor ostane v enaki sestavi, ponovno pa bomo izpolnjevanje zadanih ciljev iz leta 2011/12 evalvirali v začetku leta 2014.

Dostopnost