alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";
Skoči na glavno vsebino

V vseh skupinah smo izvajali dejavnosti v povezavi s poletjem (travnik, morje, skrb za naravo in svoje telo). Veliko dejavnosti smo izvedli na prostem. Z otroki smo se pogovarjali o tem, kako se zaščitimo pred soncem in jih spodbujali k zadostnemu pitju vode.

9. 6. smo za bodoče prvošolce pripravili slavnostni zaključek. Ob prepevanju pesmic, podelitvi priznanj in pogostitvi smo se poslovili od Zajčkov.

15. 6. nas je obiskal g. Lojze Ličar in nam predstavil, kako deluje dron.

17. 6. nas g. Lojze zabaval s harmoniko, ob kateri smo tudi zapeli in zaplesali.

20. 6. so Zajčki obiskali šolo v Ljubnem in se spoznali z učiteljico.

23. 6. smo imeli otvoritev pitnika za vodo na igrišču. Prireditve s kratkim kulturnim programov so se udeležili tudi župan g. Ciril Globočnik, pomočnici ravnateljice ga. Andreja Peternel in ga. Maruša Praprotnik, hišnik g. Izidor Arih in harmonikaš g. Lojze Ličar.

Vse skupine so se odpravile na izlete v bližnjo okolico: Brezje, Ljubno, Otoče.

V začetku junija smo pripravili zaključna srečanja za otroke in starše iz vseh skupin.  

Polžki, Ježki, Račke in Zajčki so zaključili s projektom Mali sonček. Otrokom smo podelili diplome in medalje.  

V zadnjih dneh junija smo se igrali z vodo na terasah, igrišču in ob reki Savi.

Po skupinah smo praznovali rojstne dneve otrok rojenih v juniju in poletnih mesecih.

V vseh skupinah smo dokončali in uredili osebne in likovne mape ter jih razdelili otrokom.

Zaključili smo z eko projektom, z eko dejavnostmi pa bomo nadaljevali tudi čez poletje.

Dostopnost