alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";
Skoči na glavno vsebino

 

 

RAVNATELJICA:

 

Marja Čad, dipl. vzg.; mag. supervizije, oseb. in org. svetovanja

 

tel.: 04/ 53 25 721 

 

e-pošta: marja.cad@vrtec-radovljica.si

 

 

POMOČNICA RAVNATELJICE: Andreja Peternel, dipl. vzg.

 

tel.: 04/ 53 25 724 

 

e-pošta: andreja.peternel@vrtec-radovljica.si

 

POMOČNICA RAVNATELJICE: Maruša Praprotnik, dipl. vzg.

tel.: 04/53 25 725

e-pošta: marusa.praprotnik@vrtec-radovljica.si

 

ORGANIZATORKI PREHRANE IN ZDRAVSTVENO-HIGIENSKEGA REŽIMA

 

Simona Skumavec Sodja, dipl. sanit. ing.

 

tel.: 04/ 53 25 726

 

e-pošta: simona.skumavec@vrtec-radovljica.si

 

 Cirila Kuraš, dipl. socialna delavka; vzg. predš. otrok

 

SVETOVALNA SLUŽBA:

 

Cirila Kuraš, dipl. socialna delavka; vzg. predš. otrok

 

tel.: 04/ 53 25 729

 

e-pošta: svetovalna.vpis@vrtec-radovljica.si

 

Tatjana Koželj, univ. dipl. socialna delavka

 

tel.: 04/ 53 25 735

 

e-pošta: tatjana.kozelj@vrtec-radovljica.si

 

Kristina Rezar, mag. logopedije in surdopedagogike

 

tel.: 041 481 343

 

e-pošta: kristina.rezar@vrtec-radovljica.si

 

 

TAJNICA VIZ VI: Nataša Pogačnik, dipl. upr. org.

 

tel.: 04/ 53 25 720

 

e-pošta: uprava@vrtec-radovljica.si

 

 

RAČUNOVODSTVO:

 

RAČUNOVODJA: Darja Zaplotnik, računovodja

 

tel.: 04/ 53 25 722

 

e-pošta: darja.zaplotnik@vrtec-radovljica.si

 

KNJIGOVODJA – OBRAČUN PLAČ: Mojca Kneževič, ekonomski tehnik

 

tel.: 04/ 53 25 723

 

e-pošta: mojca.knezevic@vrtec-radovljica.si

 

KNJIGOVODJA – OBRAČUN OSKRBNIN: Špela Šter, dipl. organizatorka

 

tel.: 04/53-25-741

 

 

Enote vrtca:

 

Enota Begunje, tel.: 04/53-25-750; E-pošta: begunje.vodja@vrtec-radovljica.si

 

Enota Brezje: tel.; 04/53-25-751; E-pošta: brezje@vrtec-radovljica.si

 

Enota Kamna Gorica: tel.: 04/53-25-752; E-pošta: kamna.gorica@vrtec-radovljica.si

 

Enota Kropa: tel.: 04/53-25-753; E-pošta: kropa@vrtec-radovljica.si

 

Enota Lesce: tel.: 04-53-25-754; E-pošta: lesce.vodja@vrtec-radovljica.si

 

Enota Posavec: tel.: 04/53-25-755; E-pošta: posavec@vrtec-radovljica.si

 

Enota Radovljica: tel.: 04-53-25-740; E-pošta: radovljica.vodja@vrtec-radovljica.si

 

Enota Čebelica: tel.: 04-53-25-732, E-pošta: cebelica@vrtec-radovljica.si 

 

Dostopnost