alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";
Skoči na glavno vsebino

V začetku meseca aprila je otroke obiskala knjižničarka in otrokom povedala zgodbico o pajku. Preko socialne igre so tudi sami spletli pajkovo mrežo.

V mesecu aprilu smo se pogovarjali o družini, sorodstvenih vezeh in se seznanili z družinskim drevesom. Otroci so ob fotografiji svoje družine pripovedovali o družinskih članih. Preko matematične množice so raziskovali, koliko otrok v skupini ima bratce in sestrice.

Obiskala nas je mamica dečka in nam predstavila svoj poklic – policistka. Otroke je seznanila z delom policista in varnim obnašanjem v prometu.

Mlajši otroci so raziskovali s sipkimi materiali, luščinami pistacij in ob spodbudnem učnem okolju tudi s kamni: ustvarjali, spoznavali in poimenovali so oblike in like iz kamnov (štetje, razvrščanje, prestavljanje po posodicah, ustvarjanje zvokov z njimi, ugotavljanje količine le-teh v posodi (veliko/malo) – spoznavanje količinskih izrazov).

Otroci obeh skupin so raziskovali travnik. Seznanjali so se s cvetlicami in žuželkami na njem. Starejši so uredili tudi plakat na to temo.

Skupaj z otroki smo uredili tudi vrtičke na igrišču vrtca.

V mesecu aprilu smo izvedli tudi papirno akcijo in k udeležbi povabili tudi vaščane Kamne Gorice.

Dostopnost