alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";
Skoči na glavno vsebino

Zdravstveno higienski režim

ZDRAVSTVENO HIGIENSKI REŽIM

Zdravstveno higienski režim v vrtcu obsega spremljanje in nadzor nad izpolnjevanjem sanitarno tehničnih in higienskih zahtev.

Cilji zdravstveno higienskega režima:

– zagotavljanje varne hrane – imamo uveden HACCP SISTEM,

– skrb za čisto, zdravo in varno okolje, ki je podlaga za uspešno pedagoško delo in zdrav razvoj otroka,

– spremljanje zdravstvenega stanja otrok in izvajanje preventivnih ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni,

– skrb za stalno strokovno izobraževanje zaposlenih.

 

 VARNOST IN ZDRAVJE OTROK V VRTCU

Za zdravje otrok je zelo pomembno okolje v katerem živijo. V vrtcu se trudimo zagotoviti otrokom čisto, varno in zdravo bivalno okolje. Dobro usposobljeno in izobraženo vzgojno osebje lahko veliko prispeva k osvajanju načel zdravega življenja.

Pred vstopom otroka v vrtec morajo starši prinesti zdravniško potrdilo, ki ga izda izbrani pediater. Ob sprejemu otroka v vrtec je zelo pomembno, da starši seznanijo vzgojno osebje z morebitnimi kroničnimi obolenji otroka in navodili zdravnika, ki jih imajo za primer poslabšanja bolezni.

Otroci so nagnjeni k poškodbam zaradi svoje duševne nezrelosti in splošne neizkušenosti. Naloga vseh zaposlenih je, da zmanjšamo možnosti za nezgode in ob nezgodah pravilno ukrepamo. Temeljno pravilo je, da otroci nikoli ne smejo biti sami!

Zobozdravstvena vzgoja s preventivo

Cilji:

– razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje zob,

– oblikovati pozitivne navade za ohranitev zdravja zob in ustne votline, kot del dnevne rutine,

– v oddelkih prvega starostnega obdobja spodbujati otroke k opustitvi razvad, kot so sesanje stekleničke, prsta, dude,

– motivirati otroke, da uporabljajo ustrezne pripomočke za zobno in ustno higieno.

Vsebine:

– vsakodnevno umivanje zob otrok,

– sodelovanje z zobozdravstveno službo,

– uživanje zdrave hrane.

STARŠI, BOLAN OTROK IN VRTEC

STARŠI

 imajo dolžnost, da pripeljejo v vrtec zdravega otroka: ZA NJEGOVO LASTNO VARNOST IN VARNOST KOLEKTIVA.

  • so tisti, ki naj bi prepoznali bolezen pri otroku doma:VROČINA, BRUHANJE, DRISKA, GNOJEN IZCEDEK IZ NOSKA, GNOJNE OČI, UŠI, GLISTE…
  • imajo dolžnost, da bolnega otroka negujejo doma: NE VKLJUČITI V KOLEKTIV OTROKA, KI JE V ZADNJIH 24 URAH BRUHAL, IMEL POVIŠANO TEMPERATURO IMEL > 2X DNEVNO DRISKO…

imajo dolžnost, da obvestijo vrtec o bolezni otroka, katero bolezen otrok preboleva (zaradi epidemioloških razlogov).

  • imajo dolžnost, da po bolezni ponovno vključijo zdravega otroka: ČE JE VSAJ 2 DNI BREZ VROČINE, VSAJ EN DAN NE BRUHA, NIMA VEČ DRISKE…

 

VRTEC

  •  ima dolžnost delovati v skladu z zakoni in varovati pred nalezljivimi boleznimi tako občutljiv kolektiv, kot je vrtec (neodporni otroci, hiter prenos okužb v kolektivu).
  • Otroci so v vrtcu v tesnem stiku. Če otrok zboli v vrtcu, vrtec pokliče starše, če ima vročino ali druge znake, ki jih starši niso zaznali ali navedli ob jutranji predaji (mrzlica, obilen zeleno-gnojen izcedek iz nosu in oči, drisko, bruha, ima nepojasnjen izpuščaj, motnjo zavesti, vročinske krče…
  •  Kdaj lahko osebje vrtca zavrne otroka ob prihodu? Včasih je tako staršem kot osebju v vrtcu težko določiti, ali je otrok tako bolan, da ne more biti v vrtcu. Če otrok potrebuje varnost in nego zaradi bolezni, ga v vrtcu ni možno izolirati in ima bolezenske znake, ki zahtevajo strokovno medicinsko obravnavo, lahko v skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih ZAVRNE OTROKA OB VSTOPU.

 

Dostopnost