alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";

Uvajalno obdobje v skupini mucki so otroci uspešno prebrodili, brez večjih pretresov. Spoznavali smo se med seboj in raziskovali vrtec in igralnico.

Izkoristili smo lepo septembrsko vreme in že prve dni uvajanja pričeli hoditi na sprehode, saj je bila tako otrokom ločitev od staršev lažja. Opazovali smo avtomobile, avtobuse, traktorje, živali, ob tem pa so se otroci gibali in vadili hojo po različnih terenih. Opazovanje vozil smo povezali tudi z dejavnostjo barvanja v vrtcu.

Tudi glasba otroke privlači in sprošča, zato smo tudi temu namenili več pozornosti. Pričeli smo z jutranjim zbiranjem v krogu in otroci so že sami pričeli s ploskanjem, gibanjem – saj so vedeli, kaj bo sledilo, glasba in petje.

Ena izmed deklic je v vrtcu naredila prve samostojne korake in zdaj z nami samostojno uživa pri raziskovanju vrtca in Brezij.

SKUPINA ČEBELICE

Tudi v skupini čebelice je bilo nekaj novo sprejetih otrok, ki so uvajalno obdobje večinoma uspešno prestali. Otroci se navajajo  na nove ljudi okoli sebe, spoznavajo svoje znake, pravila in red vrtca.

Kdo in kakšna je čebela – so spoznavali v mesecu septembru. No to temo so brali pravljice, se učili pesmice, se igrali čebelje prstne igre, jih opazovali v steklenem čebelnjaku, ustvarjali… in s tem tudi povezali obisk jeseni v vrtcu.

Veliko so se gibali na svežem zraku – hodili na sprehode, igrišče, si postavili poligone za spodbujanje motorike.

SKUPINA MEDVEDKI

Tudi v najstarejši skupini imajo nekaj novih otrok, ki so že prvi teden delovali zelo samostojno in suvereno. Med seboj so se spoznavali, se navajali na pravila in red. Sami so si izbrali in narisali svoje znake, ki jih potrebujejo v garderobi, za dodelitve različnih nalog, dežurstva … in se tako pričeli navajati na različne samostojnosti.

Ker je v skupini polovica otrok, ki bo naslednje leto prestopila šolski prag, se bodo tekom leta navajali tudi na delo z zvezki – ob tem bodo usvajala različne cilje, od motorike, spoznavanja strani, rokovanja z zvezki, umirjanja …

Veliko so se gibali na svežem zraku in ob tem opravili tudi prvi daljši pohod do Peračice. Ob tednu mobilnosti so se odpravili do avtoceste in »šteli promet«. Radi pa se poveselijo tudi ob petju in plesu ob novih pesmicah, ki se jih učijo v skupini.

SKUPNE DEJAVNOSTI

Obisk plesne šole Vesele nogice.                      Vožnja z vozom lojternikom po parku.