alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";

Veliko časa smo preživeli ob skupnih dejavnostih, saj smo obeležili teden otroka in imeli jesensko druženje z družinami. V tednu otroka smo si ogledali igrico Zajček Sladko in zdrava prehrana, naredili smo krog prijateljstva na igrišču ob petju pesmi, otroci iz skupine Čebelice in Medvedki so imeli organiziran kros, za njih so navijali otroci iz skupine Mucki, ogledali smo si lutkovno igrico Repa velikanka, v izvedbi strokovne delavke in glasbeno lutkovno igrico Mojca Pokrajculja v izvedbi Toma Varla in Melanie Popit (Primož Kerštanj, s. p.).

Dve strokovni delavki sta v okviru Tedna evropske kulturne dediščine pripravili kulturne delavnice za vse otroke, povabljeni so bili tudi zunanji obiskovalci (izdelovanje voščilnic z motivom gorenjskega nageljna – tiskanje, izdelovanje nageljna iz krep papirja in izdelovanje senčnih lutk).

Družine smo povabili na otroške vaške igre, udeležba je bila zelo velika, vzdušje zelo prijetno, kar nam daje novih moči, energije in idej za delo z otroki.

Otroci iz skupin Čebelice in Medvedki so obiskali knjižnico, se posvečali jesenskemu letnemu času in izkoristili njegove plodove za gibalne igre, izdelovanje dekoracije, za fino motoriko, izrezovanje buč, prebiranje in razvrščanje različnih semen. Poleg tega so se naučili in posneli ples Pika Poka in se z njim pojavili na nagradnem natečaju Poskočna turneja.

Vse skupine dajemo velik poudarek prijateljstvu – na to temo beremo pravljice, pojemo pesmi, se igramo socialne igre in bibarije, se o tem na splošno veliko pogovarjamo in sproti rešujemo težave.

V najmlajši skupini je prioriteta pridobivanje na samostojnosti – za obvladovanje le-te potrebujejo veliko spodbud, poizkusov, priložnosti – kar jim tudi nudimo. Poleg tega smo se spoznavali z žogo, se igrali z njo, peli pesmice.