alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";

April v vrtcu Brezje

Najmlajši otroci so se spoznavali s tematiko: vreme in vremenski pojavi. Veliko so ustvarjali na to temo in tako spodbujali grobo in fino motoriko. Ob sprehodih v naravi so opazovali cvetlice, luže, vreme. Zanimalo jih je, kako raste rastlina, zato so v lončke...

več...

Marec v vrtcu Brezje

Mesec marec je bil v veliki meri namenjen skupnim dejavnostim, projektom. Tako smo: se družili ob praznovanju pusta; izdelovali modra srca za dobrodelni natečaj »Nivea – podari nam modro srce«; imeli vaje in nastop na krajevni prireditvi ob praznovanju materinskega...

več...

Februar v vrtcu Brezje

SKUPINA MUCKI V skupini najmlajših so otroci vedno bolj samostojni. Veliko se gibljejo na svežem zraku in opazujejo naravo, izvajajo dejavnosti z upoštevanjem grobe in fine motorike, prebirajo knjige. V mesecu februarju so izdelovali sneženega moža z odtiskovanjem,...

več...

Januar v vrtcu Brezje

Otroci iz skupine »mucki« so se spoznavali s sneženim možem, snegom in zimo na različne načine: prebirali so slikanice s to tematiko, peli pesmice, izdelovali sneženega moža z odtiskovanjem in iz papirja, ga sestavljali s predhodno izrezanim materialom in tako...

več...

December v vrtcu Brezje

Mesec december je bil posvečen druženju, veselju, skupnim dejavnostim. Tako smo se vse skupine družile: ob pisanju pisma Miklavžu; ob težko pričakovani otvoritvi dvigala; v »kinu«, ob praznični risanki; ­- ob lutkovni predstavi v izvedbi strokovnih delavk; ob obisku...

več...

November v vrtcu Brezje

NOVEMBER v vrtcu Brezje SKUPINA MUCKI V skupini najmlajših so skozi različne dejavnosti sledili tematiki »Jaz in moje telo«. Tako so otroci spoznavali svoje sposobnosti, se spoznavali s svojim telesom, učili so se opazovanja, pozornosti, vztrajanja … na različne...

več...

Oktober v vrtcu Brezje

KUPINA MUCKI Največji poudarek v skupini je spodbujanje samostojnosti. Najmlajši se navajajo na pitje iz skodelic, učijo se obuvanja, sezuvanja, oblačenja in upoštevanja pravil skupine. Skozi različne dejavnosti in področja kurikuluma (ustvarjanje, gibanje, fina...

več...

September v vrtcu Brezje

Vse strokovne delavke smo se s starši seznanile na prvem roditeljskem sestanku, že pred pričetkom šolskega leta in jim predstavile načrtovane dejavnosti. Uvajalno obdobje je potekalo po pričakovanjih; starši novo sprejetih otrok so upoštevali nasvete vzgojiteljic,...

več...