alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";
 • Na dan izvedbe Tradicionalnega slovenskega zajtrka sta nas v vrtcu obiskala čebelarja, ki sta se otrokom predstavila v čebelarski obleki in se z otroki pogovarjala o že osvojenem znanju o čebelah. Otroci čebelarskega krožka iz OŠ Lesce z mentorico so se predstavili s poučno dramsko predstavo na temo Čebelje leto. Na zajtrku smo gostili tudi telovadke društva Šola zdravja, kjer smo poudarili pomen zdravega življenjskega sloga. En oddelek otrok je odšel na preizkušnjo medu in druge dodatne aktivnosti na temo čebel v Čebelarski center Lesce. Vse otroke je med samim zajtrkom obiskala čebela Špela in jim predstavila svoje poslanstvo.
 • V vrtcu smo gostili štiri vzgojiteljice iz Srbije, Vrtec Svilajnac. Otroci so pridobili medkulturno izkušnjo, predvsem na nivoju jezika. Skupaj z vzgojiteljicami smo se povezali tudi strokovni delavci, si izmenjali znanja in izkušnje.
 • Otroci so obiskali knjižnico Lesce, kjer jim je knjižničarka predstavila pravljico z dramatiziranjem po zgodbi Čebelica Meli.
 • Vsak četrtek nas obiskujeta dve dijakinji 4. letnika Srednje vzgojiteljske šole Jesenice.
 • Nadaljevali smo s sodelovanjem z OŠ Lesce (Preko interesne dejavnosti nas v oddelkih obiskujejo učenke in z otroki izvajajo zanimive igre in druge dejavnosti ter tako krepimo medgeneracijsko sodelovanje).
 • Najstarejši oddelki so pričeli z izvedbo glasbene delavnice v izvedbi strokovnih delavk najstarejših oddelkov, kjer se prepletajo raznolike dejavnosti s področja glasbene umetnosti (petje, poslušanje glasbe, glasbeno didaktične igre in igranje na male instrumente). Otroci se za delavnico prostovoljno odločijo.
 • Vsi oddelki drugega starostnega obdobja izvajajo projekt Veseli Bralček ali bralna značka.
 • Otroci iz vseh oddelkov so se veliko gibali na prostem in spoznavali zunanjo okolico vrtca. Hodili so na daljše in krajše sprehode, mlajši z verigo in utrjevali hojo brez vrvice … Na sprehod so odhajali tudi v deževnem vremenu, z dežniki ali pelerinami.

Poleg skupnih aktivnosti, so se po skupinah odvijale raznolike dejavnosti. Nekatere od njih izpostavljajo po skupinah:

SKUPINA DELFINI

 • Spoznavali so pomen čebel pri nas, pomen čebelnjaka, čebelarja in lokalno čebelo Kranjsko sivko, izdelovali so čebelice, divji panj, čebelnjak iz panjskih končnic,.. reševali so grafomotorične vaje na izbrano temo, se igrali gibalno igro”čebelice v panj”, spoznali Pesem o medu, prepevali jesenske pesmi ob kitari, si ogledali risanko Čebelica Maja,
 • Obisk Čebelarskega centra Lesce ob dnevu Tradicionalnega slovenskega zajtrka, kjer so preizkusili med in se igrali raznolike zanimive aktivnosti na temo čebel. Ogledali so si kratek posnetek o izdelovanju panjskih končnic.
 • Izvedli so poligon za moč, ravnotežje in koordinacijo (plezali v različne smeri, čez oviro, po klančini do letvenika ter navzdol),….

SKUPINA SONČKI

 • Izvajali so dejavnosti na temo Poklici – Kaj dela strojevodja; ogledali so si železniško postajo Lesce, potniški in tovorni vlak; sestavljali vlak, železniško progo, železniško postajo; barvali tulce za izdelavo vlaka; opazovanje spuščanja zapornic.

MORSKE ZVEZDE

 • V mesecu novembru so veliko pozornosti namenili vrednoti povezovanja in sodelovanja. Povezovali so se še z dvema starejšima skupinama, navezovali stike, razvijali pozitivne odnose med seboj ter pomoč drug drugemu. Igrali so se različne socialne igre ( Konjiček, kdo te jaha, Zeleni krokodil..), kjer so se otroci med seboj še bolj spoznavali in sprostili ter tako ustvarili pozitivno vzdušje.
 • Izpeljali so daljši izlet na Šobec.

SKUPINA HOBOTNICE

 • Ustvarjali so na temo Jesen in pripravili razstavo v knjižnici Lesce “Vesela jesen”,
 • V sklopu jesenske tematike so pripravili kuharsko delavnico “Zdrava sadna nabodala”

SKUPINA MORSKI JEŽKI

 • Spoznavali so značilnosti živali, na Tradicionalnem slovenskem zajtrku jih je obiskala Čebelica in se jim predstavila.
 • Navajali so se na samostojnost pri hranjenju (pravilna uporaba pribora in skodelic).
 • Spoznavali so nove ustvarjalne tehnike in plesali s prijatelji.

SKUPINA ŽELVE

 • Izvedli so naravoslovni poskus vulkan.
 • Naučili so se bans Iščemo medvedka in slikali medvede s temperami in čopiči,
 • Izvedli so gibalni tematski poligon “Naredimo marmelado” in izdelali trganko “Tri sladke mehke hruškice.”

SKUPINA LADJICE

 • V sklopu jesenske tematike so si ogledali trgovino s sadjem in zelenjavo, se igrali igre vlog – Na tržnici.
 • Pričeli so z novim tematskim sklopom Muca Copatarica.

SKUPINA GALEBI

 • Nadaljevali so z vsebino ‘Poslušam, slišim, torej sem’ in jo z različnimi aktivnostmi nadgradili.
 • V začetku meseca so imeli v skupini ‘novo članico’, ki je prišla iz Srbije (vrtec Svilajnac), s katero so govorili v dveh jezikih (slovenščini in srbščini). Izvedli smo različne SOCIALNE IGRE, ki so krepile našo skupno povezanost in novo učenje. Otroci so na ta način spoznavali drugi jezik in se učili posameznih besed – igra Spomin
 • Izpostavljajo aktivno sodelovanje s staršem. Očka deklice, ki jo imamo v skupini je otrokom na zelo zanimiv način predstavil svoj poklic-vulkanizer. Pokazal jim je vse pripomočke, sredstva ter zaščitno obleko na delovnem mestu. Otroci so spoznali različne materiale, ki so povezani z gumijastimi izdelki … (npr. kavčuk, cilinder, različne plastične oblike, ki se uporabljajo za brisalce, gume, stroje, ipd.) Otroci so bili tako zadovoljni, da so mu želeli nastopati in mu tako pokazali svojo hvaležnost.

   SKUPINA MORSKI KONJIČKI

 •  V tem mesecu so spoznavali življenje čebel na temo Čebelice in med.
 • Ogledovali so si fotografije o čebelah in njihovih pridelkih, prebirali so zgodbe (in jih lutkovno uprizorili), jih oponašali, si ogledali risanko Radovedni Jaka: Zakaj čebele delajo med?, poslušali preko avdio posnetka njihovo brenčanje, prepevali pesmico o čebelici, se učili deklamacijo “Panj”, jih likovno ustvarjali na več načinov (naredili pa so tudi svoj čebelnjak).
 • Pogovarjali smo se o tem, kaj bi bilo, če ne bi bilo več čebel, kaj naredimo, če nas čebela piči ter si ogledovali, kaj vse je narejeno iz čebeljega voska, medu, …Igrali so se socialno igro Čebelice v panju, okušali so med, ga dajali v čaj, pekli piškote z medom, …

SKUPINA PINGVINI:

 • Spoznavali so jesenske listke (barve, velikost, oblika), zgodbico Listek Trepetavček, tipali suhe in sveže listke, se igrali z listki, plesali listkov ples v vetru, izdelovali jesenska drevesa…
 • Spoznavali so sovice (ob slikah) po zgodbici Sovica Jokica, poslušali in oponašali oglašanje sovic, ples sovic, izdelovali sovice iz drevesnih vej in lubja, poslušali in prepevali pesmico Čuk se je oženil…
 • Spoznavali so ježke po zgodbici Ježek najde družbo, izdelovali ježke (rezanje bodic s škarjami; risanje ježka s svinčnikom) in se učili deklamacijo Ježek si bodice šteje; prepevali in se gibali ob pesmici Živali jeseni, risali po pesmici; spoznavali pomen ozimnice – pogovor (živali in ljudje), zgodbica I. Cankar: Pehar suhih hrušk, okušali suho sadje in različne vrste marmelade, se naučili deklamacije Marmelada; izvedli vadbene ure v telovadnici in gibalnih minutk in sprostitvenih igric/joge…

SKUPINA RIBICE:

 • Obiskali so jih prijatelji iz vrtca Radovljica, skupina Kužki.
 • Spoznali so pravljico Jabolko, avtorice Anje Štefan preko različnih medijev (ročne lutke, ilustracije, kamišibaj ipd.).
 • Različne zaznave iz okolja so spoznavali preko senzornih zaznav (zvonovi cerkve, petke ptic, zvok vozil, vlaka ipd.).

SKUPINA RAKCI:

 • Preko slikanice Bor in Bina v dežju so se otroci seznanjali z različnimi pojavi, razvijali ravnotežje in urjenje v sonožnih poskokih, uživali ob skakanju po lužah, zvočno ponazarjali deklamacijo Dežek, toča, grom, se učili pesem Dežek, likovno ustvarjali kapljice s pihanjem mehurčkov s slamico, se učili dni v tednu in beležili vreme s simboli.

SKUPINA ŠKOLJKE:

 • V začetku meseca so pričeli s tematiko Moja žoga.
 • Po Tradicionalnem  slovenskem zajtrku so pričeli s tematiko Čebele.

Obisk knjižnice v deževnem vremenu je bilo posebno doživet