alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";

Spoštovani starši,

sporočamo, da s 1.1. 2020 pričnejo vejati nove cene za programe vrtca,  sprejete na 9. redni seji Občinskega sveta Občine Radovljica in sprememba cene prehrane.

 

CENE PROGRAMOV od 01. 01. 2020:

ODDELEK

I. STAROSTNEGA OBDOBJA

ODDELEK

II. STAROSTNEGA OBDOBJA

KOMBINIRANI ODDELEK in

ODDELEK 3-4 LETNIH OTROK

dohodkovni

razred

povprečni mesečni dohodek na osebo v % od neto povprečne plače

plačilo

v % od cene programa

CENA PROGRAMA

526,58 EUR

CENA PROGRAMA

410,98 EUR

CENA PROGRAMA

433,87 EUR

PRISPEVEK STARŠEV V EUR PRISPEVEK STARŠEV V EUR PRISPEVEK STARŠEV V EUR
1. do 18 %

0,00

0,00

0,00

2. nad 18 %  do  30 %

10 %

52,66

41,10

43,39

3. nad  30 % do  36 %

20 %

105,32

82,20

86,77

4. nad  36 % do  42 %

30 %

157,97

123,29

130,16

5. nad  42 % do  53 %

35 %

184,30

143,84

151,85

6. nad  53 % do  64 %

43 %

226,43

176,72

186,56

7. nad  64 % do 82 %

53 %

279,09

217,82

229,95

8. nad  82 % do 99 %

66 %

347,54

271,25

286,35

9. nad 99 %

77 %

405,47

316,45

334,08

Dnevni strošek prehrane je 2,10 EUR; zaradi odsotnosti otroka iz vrtca je odštet dnevni strošek prehrane v znesku glede na procent plačila v odločbi (npr. 30 %. = 0,63 EUR).