alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";

Mesec september v vrtcu imenujemo uvajalni mesec, saj delamo na tem, da otrokom omogočimo lažji prehod v (novo) okolje vrtca – po dolgih počitnicah, v nove skupine, z novimi vrstniki oziroma sploh prvič v vrtec.

Otroci se bodo prilagajali številnim novostim, spoznavali okolje, nove prijatelje, druge vzgojiteljice in vse ostale zaposlene v vrtcu.

Veliko dela bomo vložili v oblikovanje prijetne klime zaupanja in občutka varnosti, saj lahko otrok osebnostno raste predvsem tam, kjer vladajo dobri medsebojni odnosi. Trudili se bomo vzpostaviti dober kontakt s starši, zadovoljiti otrokove potrebe po sprejetosti in posledično doseči, da bodo otroci radi obiskovali vrtec ter odhajali domov z lepimi doživetji.

Dejavnosti: teden mobilnosti, gibanje na prostem in v igralnici, poslušanje, petje in ples ob pesmicah, igre (od bibarij do družabnih iger), ustvarjanje z različnimi sredstvi, pripovedovanje o počitnicah, skupno sprejemanje pravil za lažje sobivaje in navajanje na vsakodnevno rutino, socialne igre za povezavo v trdne skupine, opazovanje narave …